Bijstand voor zelfstandigen

  • Wat is het

    Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

    Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

  • Hoe het werkt

    Kijk op de website van de uitvoeringsinstantie BBS voor meer informatie over voorwaarden en aanvragen.

  • Gerelateerd