Bouw en verbouwing, welstand

 • Wat is het

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

  De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

 • Wat moet ik doen

  Stichting Welstand en monumenten Midden Nederland is de welstandscommissie in de gemeente Baarn. Deze commissie vergadert normaal gesproken in de oneven weken over omgevingsaanvragen in Baarn. Alleen ingediende bouwplannen worden door de gemeente aan de welstandscommissie voorgelegd. Dit overleg is openbaar en wordt meestal gehouden in het gemeentehuis van Baarn.
   

 • Contact

  Team Vergunningverlening
  Telefoon: 035 54 81 611

 • Gerelateerd