Forensenbelasting

 • Wat is het

  Bent u eigenaar van een woning in Baarn, maar staat u hier niet ingeschreven? En is deze woning voor meer dan 90 dagen in een kalenderjaar voor u beschikbaar? Dan moet u over dat jaar forensenbelasting betalen.

 • Wat moet ik doen

  U betaalt uw aanslag via automatische incasso

  Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

  U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

  Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

  Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

 • Kosten

  Het bedrag van de aanslag wordt bepaald door de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning. Is het niet mogelijk om een WOZ-waarde vast te stellen, dan wordt de waarde op een andere manier bepaald.

  Het tarief voor woningen die een (WOZ-)waarde hebben van

  Tarief 2021

  Tarief 2020

  € 250.000 of minder

  € 288,00

  € 284,00

  € 250.000 tot € 360.000

  € 834,00

  € 820,00

  € 360.000 of meer

  € 1.059,00

  € 1.042,00

 • Contact

  Voor al uw vragen over de aanslag, hoogte van de WOZ waarde, taxatieverslag, bezwaar, betalingen, automatische incasso en kwijtschelding kunt u op de volgende dagen bellen naar telefoonnummer (035) 54 81 611:

  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
  Van 8.00 uur tot 12.00 uur
  Van 13.00 uur tot 16.00 uur

  Vrijdag
  Van 8.00 uur tot 12.00 uur