Gemeente aansprakelijk stellen

 • Wat is het

  Als u schade lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u schadevergoeding vragen. U leest op deze pagina hoe dat gaat.

 • Hoe het werkt

  Er zijn twee soorten schade waarvoor u schadevergoeding kunt vragen:

  • Schade die u hebt opgelopen door gemeentelijk handelen.
  • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.

  De gemeente beoordeelt uw claim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade vergoed.

 • Wat moet ik doen

  U kunt de gemeente digitaal aansprakelijk stellen met DigiD (personen) of eHerkenning (bedrijven).

  Gemeente aansprakelijk stellen met DigiD

  Gemeente aansprakelijk stellen met eHerkenning

  U kunt de gemeente ook schriftelijk aansprakelijk stellen. U vermeldt in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • omschrijving van wat er is gebeurd, waar het is gebeurd (exacte locatie), wanneer het is gebeurd (datum en tijdstip) en waaruit de schade bestaat
  • (close up) foto’s van de locatie, de schade en de oorzaak
  • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s, offertes)
  • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
  • uw naam, adres en telefoonnummer. Als u voor iemand anders het formulier invult dan vermeldt u de gegevens van die persoon.
  • rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.
 • Contact

  Team Financiën
  Telefoon: 035 54 81 784
  E-mail: financien@baarn.nl

  Wilt u de gemeente schriftelijk aansprakelijk stellen dan doet u dit via:

  College van burgemeester & wethouders gemeente Baarn
  t.a.v. Caroline Bouwmeester-van Aalten
  Postbus 1003
  3740 BA Baarn