Hondenbelasting

 • Wat is het

  Hebt u één of meer honden, dan betaalt u hondenbelasting. Daarvoor moet u de hond(en) aanmelden. Heeft u geen hond meer? Meld uw hond dan zo snel mogelijk af. Als u de hondenbelasting al geheel of gedeeltelijk heeft betaald, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug.

  De aanslag hondenbelasting wordt ten name gesteld van degene die ook de aanslag gemeentelijke belastingen afvalstoffenheffing en rioolheffing ontvangt.

  U kunt uw hond of honden aan- of afmelden via de onderstaande knop. Hebt u geen DigiD, dan kunt u dit digitaal aanvragen door hier te klikken.

  Online uw hond(en) aan- of afmelden met DigiD

 • Wat moet ik doen

  U betaalt uw aanslag via automatische incasso

  Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

  U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

  Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet.  U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

  In sommige gevallen hoeft u geen hondenbelasting te betalen

  Er is een aantal uitzonderingen waarbij u geen hondenbelasting hoeft te betalen. Het gaat hier om:

  • blindengeleidehonden
  • honden die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een gehandicapt persoon worden gehouden
  • honden jonger dan vier maanden, mits die met de moederhond worden gehouden
  • honden die in een hondenasiel verblijven, als bedoeld in artikel 1 van het Honden- en Kattenbesluit 1999 en dit asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van datzelfde besluit. Kijk voor meer informatie op wetten.overheid.nl
  • honden die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit
  • politiehonden of bijzondere opsporingshonden van de gemeente, provincie of Rijksoverheid ten behoeve van opsporingsdiensten

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

  Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

 • Kosten

  Het tarief voor

  Tarief

  2021

  Tarief 2020

  de eerste hond die in een huishouden wordt gehouden

  € 57,36

  € 56,52

  elke volgende hond die in een huishouden wordt gehouden

  € 114,84

  € 113,16

  honden die in een kennel worden gehouden, waarvan de houder is geregistreerd bij de Raad voor Kynologisch Beheer, ongeacht het aantal honden

  € 272,16

  € 268,16

 • Contact

  Voor al uw vragen over de aanslag, hoogte van de WOZ waarde, taxatieverslag, bezwaar, betalingen, automatische incasso en kwijtschelding kunt u op de volgende dagen bellen naar telefoonnummer (035) 54 81 611:

  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
  Van 8.00 uur tot 12.00 uur
  Van 13.00 uur tot 16.00 uur

  Vrijdag
  Van 8.00 uur tot 12.00 uur