Kinderopvang starten

 • Wat is het

  Wilt u een kindercentrum, peuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u een aanvraag doen bij de GGD Utrecht. De GGD beheert alle informatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

 • Wat moet ik doen

  Aanvragen en wijzigingsverzoeken voor een kindercentrum of gastouderopvang dient u in bij de GGD regio Utrecht. Dit kan via het e-mailadres registratie@ggdru.nl of via het telefoonnummer 030-850 78 80.  

 • Kosten

  De afhandeling van de Leges blijven een verantwoordelijkheid van de gemeente Baarn.

  Voor de hoogte van de leges verwijzen wij naar de Legesverordening.