Lening

  • Wat is het

    Voor aflossing van schulden of voor onverwachte, noodzakelijke uitgaven kunt u in sommige gevallen geld lenen van de gemeente. Dit kan alleen als u geen lening van de bank krijgt.

    Als u een lening krijgt van de gemeente dan stelt de gemeente een betalingsregeling met u op. De gemeente geeft de lening alleen onder speciale voorwaarden. De regeling is vooral bedoeld voor mensen met schulden of een laag inkomen.

    Kijk op www.socialedienstbbs.nl voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen.