Luchtruim gebruiken

 • Wat is het

  Het is verboden om op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Wilt u dat toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.

  Met een ontheffing mag u een ander terrein dan een vliegveld gebruiken om op te stijgen of te landen.

 • Wat moet ik doen

  U vraagt een ontheffing aan bij de provincie waar u wilt landen en/of opstijgen. U kunt een aanvraagformulier krijgen bij de provincie.

  Ballons oplaten

  U vraagt toestemming voor het oplaten van ballons als u ballons wilt oplaten in de buurt van een vliegveld of zweefvliegterrein. Deze regels gelden voor:

  • Kleine vrije ballon
   een ballon of combinatie van ballons van ten hoogste 2 m of met een inhoud van ten hoogste 4 m³.

  • Sfeerballon 
   kleine vrije ballon, of combinatie van kleine vrije ballons, waarvan de hoogte of de breedte niet meer dan 75 cm bedraagt.

 • Hoe lang het duurt

  • De provincie beslist binnen 4 weken over uw aanvraag.
  • De ontheffing is maximaal 12 dagen per jaar geldig.
 • Kosten

  Voor een 'Verklaring van geen bezwaar' zijn legeskosten verschuldigd.

 • Aanvullende informatie

  Als u de ontheffing hebt gekregen moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport informeren. Dit doet u door uiterlijk 24 uur van tevoren een melding te sturen naar: meldingtug@ivw.nl. Geef in uw melding de volgende informatie:

  • voor welk terrein u ontheffing hebt gekregen
  • op welke tijden u gaat vliegen
  • beschrijving van de activiteit