Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het

  Bent u eigenaar van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, bedrijfs- of winkelpand, bouwkavel of een ongebouwd stuk grond? Of bent u de gebruiker van een niet-woning, bijvoorbeeld een bedrijfspand, winkel of kantoor? Dan moet u onroerendezaakbelastingen (OZB) betalen.

 • Hoe het werkt

  De gemeente bepaalt op 1 januari van het kalenderjaar wie de eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak. Er zijn 2 soorten onroerende zaken: woningen en niet-woningen.

  De persoon die op 1 januari eigenaar is van een woning, betaalt OZB. De gebruiker van de woning hoeft niets te betalen. Bij een niet-woning betalen zowel de gebruiker als de eigenaar OZB.

  Verhuist u in de loop van het jaar, verkoopt u uw pand of stopt u met het gebruik van een niet-woning? Dan betaalt u toch de gehele aanslag OZB.

  Als u in de loop van het jaar een pand koopt, dan betaalt u vanaf 1 januari van het volgende jaar de OZB. De koper en de verkoper kunnen bij de notaris afspraken maken over een verrekening van de OZB.

 • Wat moet ik doen

  U betaalt uw aanslag via automatische incasso

  Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

  U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

  Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

  Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

 • Kosten

  Tariefsoort

  Tarief 2019

  Tarief 2018

  Eigenarenbelasting woningen

  0, 1122%

  0, 1191%

  Eigenarenbelasting niet-woningen

  0, 2204%

  0, 2222%

  Gebruikersbelasting niet-woningen

  0, 1838%

  0, 1854%

 • Contact

  Voor al uw vragen over de aanslag, hoogte van de WOZ waarde, taxatieverslag, bezwaar, betalingen, automatische incasso en kwijtschelding belt u van maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 17:00 en vrijdag van 08:00 tot 12:00 telefoonnummer (035) 54 81 611.

 • Gerelateerd