Parkeervergunning

 • Wat is het

  Als u in een gebied woont waar een parkeervergunningstelsel van kracht is, kunt u een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. In Lage Vuursche is een parkeervergunningenstelsel ingevoerd. Dit stelsel geldt voor de volgende straten:

  • Eikenlaan 
  • Beukenhof
  • Koudelaan (het gedeelte binnen de bebouwde kom)
  • Slotlaan
  • Dorpsstraat.

  De gemeente Baarn verstrekt alleen onder bepaalde voorwaarden een parkeervergunning in Lage Vuursche. Dit doet u via onderstaande knop. U kunt hier ook een wijziging van uw kenteken doorgeven.

   Aanvraag Parkeervergunning en Parkeerkaart Lage Vuursche

 • Hoe het werkt

  U kunt een parkeervergunning aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Baarn onder postcode 3749 (Lage Vuursche)
  • u bent eigenaar van het voertuig of gebruiker van een leaseauto of bedrijfsauto
  • u hebt geen eigen parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals een garage of oprit.

  Er zijn 3 soorten parkeervergunningen:

  Bewonersparkeervergunning

  Er worden maximaal 2 parkeervergunningen per huisadres verstrekt: als een bewoner een eigen parkeerplaats heeft, wordt er dus maar 1 parkeervergunning verstrekt.


  Bezoekersparkeervergunning

  Per huisadres heeft men recht op maximaal 1 bezoekersparkeervergunning. De bezoekersparkeervergunning mag niet worden gebruikt voor een eigen auto, een lease- of bedrijfsauto.


  Zakelijke parkeervergunning

  Een bedrijf heeft recht op maximaal 2 parkeervergunningen. Als een bedrijf parkeerplaatsen heeft op eigen terrein krijgt men naar rato minder parkeervergunningen.
   

 • Wat moet ik doen

  Aanvragen: bewonersvergunningen en zakelijke vergunningen

  Een parkeervergunning moet u schriftelijk aanvragen. Met de aanvraag stuurt u het volgende mee:

  • een kopie van het kentekenbewijs 1 en 2
  • indien van toepassing een kopie van de leaseovereenkomst
  • indien van toepassing een schriftelijke verklaring van de werkgever dat de betreffende auto permanent aan de aanvrager ter beschikking is gesteld
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • een aanduiding voor welk adres in Lage Vuursche de vergunning is bedoeld.

  De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

  Aanvragen: bezoekersparkeervergunning

  Een bezoekersparkeervergunning moet u schriftelijk aanvragen. Met de aanvraag stuurt u het volgende mee:

  • en kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • een aanduiding voor welk adres de aanvraag is bedoeld.

  Online aanvragen

  U vraagt de parkeervergunning aan bij de gemeente. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

  • uw DigiD inlogcode
  • uw gegevens om te internetbankieren

   Aanvraag Parkeervergunning en Parkeerkaart Lage Vuursche

 • Hoe lang het duurt

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

 • Contact

  Team Vergunningverlening
  Telefoon: 035 54 81 611