Parkeren voor autobedrijven

 • Wat is het

  Het is autobedrijven (garages, autoservicebedrijven, autoverhuurders, etc.) verboden om drie of meer auto's op de openbare weg te zetten binnen een straal van 100 meter.

  U kunt bij de gemeente een ontheffing van het verbod voor uw autobedrijf aanvragen als u auto's op de openbare weg wilt plaatsen.

 • Hoe het werkt

  U kunt voor maximaal 5 auto’s een ontheffing aanvragen voor de duur van maximaal één week.

  Een ontheffing wordt geweigerd als:

  1. Parkeren gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid.
  2. Parkerenoverlast geeft voor de omgeving.
  3. Er alternatieven voorhanden zijn.
 • Wat moet ik doen

  • U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.
  • Geef aan waarom u de ontheffing wilt en voor welke locatie.
 • Hoe lang het duurt

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Kosten

  Voor een ontheffing bent u legeskosten verschuldigd.

 • Contact

  Team Vergunningverlening
  Telefoon: 035 54 81 611