Roerendezaakbelasting (RZB)

 • Wat is het

  Bent u eigenaar van een roerende zaak, bijvoorbeeld een woonwagen of woonboot? Dan moet u roerendezaakbelastingen (RZB) betalen.

 • Hoe het werkt

  De gemeente bepaalt op 1 januari van het kalenderjaar wie de eigenaar is van een roerende zaak. De persoon die op 1 januari eigenaar is van de roerende zaak, betaalt RZB.

  Verkoopt u de roerende zaak in de loop van het jaar, dan betaalt u toch de gehele aanslag voor RZB.

  Als u in de loop van het jaar een roerende zaak koopt, dan betaalt u vanaf 1 januari van het volgende jaar de RZB. De koper en de verkoper kunnen bij de notaris afspraken maken over een verrekening van de RZB.

 • Wat moet ik doen

  U betaalt uw aanslag via automatische incasso

  Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

  U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

  Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

  Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

 • Kosten

  Tariefsoort

  Tarief 2021

  Tarief 2020

  Eigenarenbelasting woningen

  0,0983%

  0,1059%

  Eigenarenbelasting niet-woningen

  0,2248%

  0,2215%

  Gebruikersbelasting niet-woningen

  0,1900%

  0,1872%

  De aanslag is gebaseerd op de vastgestelde WOZ-waarde per peildatum 1 januari 2020.

 • Contact

  Voor al uw vragen over de aanslag, hoogte van de WOZ waarde, taxatieverslag, bezwaar, betalingen, automatische incasso en kwijtschelding kunt u op de volgende dagen bellen naar telefoonnummer (035) 54 81 611:

  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
  Van 8.00 uur tot 12.00 uur
  Van 13.00 uur tot 16.00 uur

  Vrijdag
  Van 8.00 uur tot 12.00 uur