Standplaats aanvragen

 • Wat is het

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.
 • Hoe het werkt

  Met een standplaatsvergunning mag u een standplaats innemen op of aan de openbare weg. Ook op andere openbare plekken in de open lucht mag u staan als u een standplaatsvergunning hebt. Zelfs als de gemeente geen eigenaar is van de grond. U hebt dan wel toestemming nodig van de grondeigenaar.

  De gemeente kan u de vergunning weigeren. Bijvoorbeeld om de volgende redenen:

  • in het belang van de openbare orde
  • om overlast te voorkomen of beperken
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
  • de verkeersveiligheid
  • de doelen van een bestemmingsplan
  • redelijke eisen van welstand


  Maximum aantal standplaatsen
  De gemeente heeft het aantal standplaatsen aan een maximum gebonden: 3 in het centrum en één bij ieder van de twee kleinere winkelcentra. Deze standplaatsen mogen uitsluitend worden ingenomen op de vrijdagen en de zaterdagen.

 • Wat moet ik doen

  U dient de standplaatsvergunning schriftelijk bij de gemeente aan te vragen, uiterlijk vier weken voordat u de standplaats wilt innemen.

  Weekmarkt

  • Voor het innemen van een standplaats op een (week)markt gelden andere regels.
  • Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag dan pas indien een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.
 • Hoe lang het duurt

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Kosten

  Voor een standplaatsvergunning bent u legeskosten verschuldigd.

  Daarnaast vraagt de gemeente een vergoeding voor het gebruik van openbare ruimte (parkeerplaats, stoep enzovoort).

 • Contact

  Team Openbare Orde en Veiligheid
  Telefoon: 035 54 81 611

 • Aanvullende informatie

  Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

  Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

  Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt.
  Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

 • Gerelateerd