Subsidie inbraakwerende maatregelen

 • Wat is het

  Het aanbrengen van inbraakwerende maatregelen met erkend PKVW-materiaal (Politiekeurmerk Veilig Wonen) vermindert het risico op een inbraak in uw woning. Om het aantal woninginbraken in de gemeente Baarn te verminderen is de gemeente een tijdelijke subsidieregeling voor inbraakwerende maatregelen gestart.

  Eigenaren van koopwoningen ontvangen een financiële tegemoetkoming in hun aankoop en/of installatie van erkende inbraakwerende maatregelen, zoals sloten, rolluiken, anti-inbraakstrips en kierstandhouders.

  Subsidie inbraakwerende maatregelen aanvragen


  Deze regeling is niet bedoeld voor huurders. De regeling is alleen voor eigenaren-bewoners. Als eigenaar van het huis worden zij ook eigenaar van de nieuwe sloten. Voor huurders geldt dat niet: dan wordt de verhuurder-eigenaar van het huis ook eigenaar van het hang- en sluitwerk. Met woningbouwcorporatie Eemland Wonen worden in de Prestatieafspraken voor 2019 nadere afspraken gemaakt over een regeling betreffende inbraakwerende maatregelen, om de kans op woninginbraak in hun woningen te verkleinen.

 • Hoe het werkt

  Vanaf 8 oktober 2018 tot en met 1 april 2019, of wanneer als het subsidieplafond is bereikt, kunnen eigenaren van koopwoningen van de gemeente Baarn een aanvraag indienen voor een subsidie op de aanschaf en/of plaatsing van inbraakwerende maatregelen. De subsidie wordt als volgt verstrekt:

  • Minimum van €25,- tot een maximum van €150,- in de vorm van een investeringssubsidie van de kosten van het aanschaffen van inbraakwerende PKVW-goedgekeurde materialen die de woningeigenaar zelf installeert of;
  • Minimum van €25,- tot een maximum van €150,- in de vorm van een investeringssubsidie van de kosten van het aanschaffen én/of het laten aanbrengen van inbraakwerende PKVW-goedgekeurde materialen door een erkend PKVW-bedrijf

  In de gemeente Baarn zijn inbraakwerende maatregelen te koop bij Hubo Seure, Nijhof Baarn en Vakman Ploeg. Bekijk hier de lijst van goedgekeurde sloten van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 

  Wilt u de werkzaamheden laten uitvoeren? Dan dient u dit te laten doen door een erkend PKVW-bedrijf. 

  Let op: er zijn bedrijven die het logo van PKVW op hun website hanteren, maar niet PKVW-erkend zijn. Kies daarom altijd voor een bedrijf uit deze lijst. Anders komt u niet in aanmerking voor de subsidie.

  Nadat u de maatregelen getroffen heeft, kunt u een aanvraag voor de subsidie indienen. Binnen zes weken na registratie van uw volledige aanvraag krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor de subsidie. De periode van zes weken gaat pas in als uw aanvraag volledig, met alle bijlagen, is ingediend. De termijn van zes weken kan door de gemeente eenmaal verlengd worden met vier weken.

  Voorwaarden

  • U staat als aanvrager ingeschreven op het adres waarvoor de subsidie wordt aangevraagd; 
  • De woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is een koopwoning gelegen in de gemeente Baarn;
  • De regeling is niet van toepassing op huurwoningen, tuinschuren, garages of andere bijgebouwen;
  • De subsidie geldt alleen voor installatiekosten door een erkend PKVW-bedrijf en/of de aanschaf van PKVW-gecertificeerd materiaal; 
  • In beide gevallen kan de subsidie pas worden aangevraagd als de werkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald;
  • Per woning kan éénmalig subsidie worden aangevraagd;
  • Per aanvrager kan éénmalig subsidie worden verstrekt;
  • De subsidieregeling loopt van 8 oktober 2018 tot en met 1 april 2019; 
  • Er kan geen subsidie aangevraagd worden voor PKVW goedgekeurde sloten die vóór 8 oktober 2018 geplaatst of gekocht zijn;
  • De totale omvang van deze subsidieregeling bedraagt € 10.000,-. Subsidie wordt verstrekt zolang de regeling niet is uitgeput; 
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;
  • De datum van binnenkomst gaat in als de volledige aanvraag is geregistreerd bij de gemeente Baarn;
  • Onvolledige aanvragen worden teruggestuurd naar aanvrager;
  • De gemeente heeft het recht de subsidievoorwaarden eenzijdig aan te passen.
 • Wat moet ik doen

  U kunt uw aanvraag digitaal indienen via onderstaande link:


  Subsidie inbraakwerende maatregelen aanvragen


  U kunt de aanvraag ook schriftelijk indienen. Dit doet u door het aanvraagformulier onder ‘Openbare Documenten’ ingevuld naar ons te sturen per e-mail of post of door het formulier in te leven bij de receptie van het gemeentehuis. Zorg dat u het formulier naar ons stuurt onder vermelding van ‘Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen’. 

  Let op dat u bij een schriftelijke aanvraag alle benodigde formulieren bijvoegt. Deze vindt u onder ‘Wat moet ik meenemen’.

 • Hoe lang het duurt

  Binnen zes weken na registratie van uw volledige aanvraag krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor de subsidie. De periode van zes weken gaat pas in als uw aanvraag volledig, met alle bijlagen, is ingediend. De termijn van zes weken kan door de gemeente eenmaal verlengd worden met vier weken.

 • Wat moet ik meenemen

  Digitale aanvraag

  • Uw DigiD
  • Heeft u een PKVW-bedrijf ingeschakeld? Dan vragen wij u om de offerte en de factuur.
  • Heeft u de inbraakwerende maatregelen zelf geïnstalleerd?  Dan vragen wij om het betalingsbewijs en een foto van de geplaatste zaken.

  Papieren aanvraag

  • Heeft u een PKVW-bedrijf ingeschakeld? Dan vragen wij u om de offerte en de factuur.
  • Heeft u de inbraakwerende maatregelen zelf geïnstalleerd?  Dan vragen wij om het betalingsbewijs en een foto van de geplaatste zaken.

   

 • Contact

  Heeft u nog vragen over de subsidie inbraakwerende maatregelen? Of wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op via het mailadres gemeente@baarn.nl, het contactformulier of via het telefoonnummer 035 54 81 611.

 • Openbare documenten