Wob verzoek

 • Wat is het

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van informatie op overheidsdocumenten. Zo krijgt u inzicht in het handelen van de gemeente. Uitgangspunt van de Wob is openbaarheid van informatie, tenzij in de Wob is bepaald dat de informatie niet verstrekt mag of hoeft te worden.

  De gemeente geeft uit eigen beweging informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website. Informatie die nog niet openbaar is kan door een ieder door middel van een Wob-verzoek worden opgevraagd.

 • Wat moet ik doen

  Direct regelen via DigiD

  Wob-verzoek indienen (met DigiD)

  Wob-verzoek indienen (met eHerkenning)

  Indienen per post

  U kunt uw Wob-verzoek eventueel ook schriftelijk indienen via de gewone post.
  Let op:  indienen per e-mail of fax is niet mogelijk.

  Waar moet uw verzoek aan voldoen?

  • Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • U geeft heel duidelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie is vastgelegd in een “gegevensdrager”.  Het gaat meestal om papier. Maar het kan ook om bijvoorbeeld  een film of foto gaan.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • Het verzoek bevat uw naam en adres en is ondertekend.
 • Hoe lang het duurt

  U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Het college kan deze termijn verlengen met 4 weken.

  Besluit op Wob-verzoek

  Het college beslist op uw Wob-verzoek. Dit kan een toewijzing zijn. Maar uw verzoek kan ook worden afgewezen. Bijvoorbeeld als het om vertrouwelijke gegevens gaat.

 • Kosten

  Voor het verstrekken van kopieën van documenten kunnen kosten in rekening worden gebracht.
  De kosten kunt u vinden in de legesverordening via www.officiële bekendmakingen.nl.