Doe mee: enquête veiligheidsgevoel

Hoe veilig voelt u zich? We willen het graag weten!

Uw antwoorden worden gebruikt bij het opstellen van het nieuwe veiligheidsplan. Daarmee werken we aan een zo leefbaar en veilig mogelijke omgeving voor onze inwoners. Het invullen van de enquête duurt ongeveer een kwartier.
Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Hebt u vragen over deze enquête? U kunt contact opnemen met Danielle van Veen via D.vanVeen@baarn.nl of 035 548 18 51 (op maandag, dinsdag of donderdag).