Stemmen is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom zijn er hulpmiddelen beschikbaar. Ook mogen mensen soms een handje geholpen worden bij het uitbrengen van hun stem.

Hulp voor kiezers met een lichamelijke of visuele beperking

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen of een stembureaulid om hulp vragen.

In alle stembureaus hangt een vergrote kandidatenlijst. Daarnaast is in ieder stembureau een leesloep aanwezig.

Stemmen met een stemmal en soundbox

In het stembureau in het gemeentehuis is een speciale stemmal met audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele of lichamelijke beperking. U legt de mal met gaatjes over het stembiljet. De soundbox met koptelefoon vertelt u vervolgens welke partijen en kandidaten op de lijst staan. Daarbij krijgt u ook het nummer van de gewenste partij en kandidaat te horen. Op de mal zelf zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. U vindt de juiste kandidaat dus door onder de partij de gaatjes te tellen. Met het potlood kunt u daarna het gewenste vakje rood kleuren. Wilt u de audio-ondersteuning vooraf al beluisteren? Stuur dan een mail naar verkiezingen@baarn.nl. Wij sturen u de bestanden dan toe. 

Analfabeten en kiezers die geen Nederlands spreken

Bent u analfabeet of beheerst u de Nederlandse taal niet (of niet goed)? Dan mag u geen hulp krijgen bij het stemmen. U mag buiten het stemhokje wel uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Maar u mag geen hulp krijgen in het stemhokje.

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking

Heeft u een (licht) verstandelijke beperking? Dan mag u geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mag u buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Daarnaast kunnen kiezers met een verstandelijke beperking uitleg krijgen en oefenen op Hoewerktstemmen.nl(externe link).

Kiezers met een mentor, bewindvoerder of curator

Heeft u een wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een mentor, bewindvoerder of curator? Dan mag u zelf stemmen. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. 

U mag er zelf voor kiezen om iemand te machtigen om voor u te stemmen. Dit geldt ook als u onder curatele staat. U moet dat zelf aan iemand anders vragen.

Kiezers die geen handtekening kunnen zetten

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten? En staat op uw identiteitsdocument “niet in staat tot tekenen”? Dan hoeft u de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ‘’niet in staat tot tekenen’’ in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.

Meer informatie over de verkiezingen?

Klik hier voor alle informatie over de verkiezingen