Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen bij het stembureau? Dan kunt u iemand anders hiervoor machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. U geeft dan iemand anders toestemming om namens u te stemmen. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dit kan dus alleen als u beiden in de gemeente Baarn woont. De gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen. Iemand machtigen kan op onderstaande manieren.

Onderhandse volmacht

U machtigt iemand via een onderhandse volmacht. De gemachtigde gebruikt dan uw stempas. Vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas en zet uw handtekening. Ook de gemachtigde zet zijn of haar handtekening. Vergeet de gemachtigde niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan nu uw stempas gebruiken om voor u te stemmen. Een onderhandse volmacht afgeven kan tot op de dag van de verkiezingen.

Schriftelijke machtiging

Is het niet mogelijk om de onderhandse volmacht in te vullen, bijvoorbeeld omdat u voor langere tijd in het buitenland verblijft? Dan kunt iemand schriftelijk machtigen. Gebruik hiervoor 'Formulier stemmen bij volmacht'. Deze vindt u onderaan deze pagina. Vul uw deel in. Laat daarna degene die u wilt machtigen het andere deel invullen. Van u beiden maakt u een kopie van een identiteitsbewijs. Dit kan een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zijn. Het ingevulde formulier en de kopieën van de identiteitsbewijzen moeten uiterlijk 11 maart 2022 om 17.00 uur door de gemeente ontvangen zijn. U kunt het ingevulde formulier per post of digitaal naar ons toesturen of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. Per post stuurt u de documenten naar Gemeente Baarn, t.a.v. Burgerzaken, Postbus 1003, 3740 BA Baarn. Digitaal kunt u de documenten mailen naar verkiezingen@baarn.nl. De gemachtigde krijgt dan het volmachtsbewijs thuisgestuurd.