Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen bij het stembureau? Dan kunt u iemand anders hiervoor machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. U geeft dan iemand anders toestemming om namens u te stemmen. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dit kan dus alleen als u beiden in de gemeente Baarn woont. De gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen. Iemand machtigen kan op onderstaande manieren.

Onderhandse volmacht

U machtigt iemand via een onderhandse volmacht. De gemachtigde gebruikt dan uw stempas. Vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas en zet uw handtekening. Ook de gemachtigde zet zijn of haar handtekening. Vergeet de gemachtigde niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan nu uw stempas gebruiken om voor u te stemmen. Een onderhandse volmacht afgeven kan tot op de dag van de verkiezingen.

Meer informatie over de verkiezingen?

Klik hier voor alle informatie over de verkiezingen