Afval scheiden

Grofhuisvuil

Onder grofvuil valt afval dat te groot en te zwaar is om mee te gaan in een huisvuilzak of -container, zoals bijvoorbeeld oude meubels of vloerbedekking.

Kringloopcentrum Baarn

Voor het ophalen van grofvuil kunt u een afspraak maken met het Kringloopcentrum Baarn. U kunt het ook zelf brengen naar het kringloopcentrum.

Let op: het Kringloopcentrum neemt géén vloerbedekking, bouw- en sloopafval, klein chemisch afval en tuinafval in. Dit brengt u naar het recyclingstation in Baarn.

Kringloopcentrum Baarn
Tolweg 1a, Baarn
Telefoon: 0800 57 46 454

Bouw-, sloop- en tuinafval

Bouw-, sloop- en tuinafval kunt u brengen naar het recyclingstation in Baarn. Hierbij geldt een maximum van 0,5 m3 per week.

Oud papier

U kunt oud papier op verschillende manieren aanbieden:

  • bij het gemeentelijk recyclingstation
  • door de blauwe container aan de weg te zetten, deze wordt opgehaald volgens de afvalkalender van RMN
  • of het te brengen naar het inzamelpunt in de gemeente. De inzamelpunten vindt u op de website van RMN nadat u ingelogd heeft. 

Op de website van RMN kunt u lezen wat wel en niet bij het oud papier hoort.

Zelf oud papier inzamelen

Wilt u zelf oud papier inzamelen voor bijvoorbeeld een vereniging? Dan hebt u een vergunning van de gemeente nodig. Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens door:

  • naam en adres van de vereniging/betreffende instelling
  • de reden voor de inzameling
  • plaats, datum en tijdstip van de gewenste inzameling
  • de inzamelmethode
  • de inzamelroute.

Glasbakken

In de gemeente Baarn staan op verschillende plekken glasbakken waar u glas kunt wegbrengen. Op deze kaart kunt u zien waar alle glasbakken in Baarn zich bevinden.

Op de website van Mileu Centraal staat beschreven welk soort glas wel en niet in de glasbak mag.

Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD)

Vanaf 1 januari 2010 zorgen gemeenten dat Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD) van het restafval wordt gescheiden. Gemeenten kunnen PMD apart inzamelen (bronscheiding) of pas bij het afvalverwerkingsbedrijf mechanisch van het restafval laten scheiden (nascheiding).

Inzamelen

Het PMD wordt op de volgende manier opgehaald: 

  • inzameling via de speciale plastic-zakken (de gemeente haalt de zakken op vaste tijden huis-aan-huis op).
  • inzameling via speciale PMD-containers.

Let op: zorg dat al het afval leeg is en verwijder papier, karton of aluminium (folie)resten.

Meer informatie

Op de website van RMN kunt u lezen wat wel en niet bij het PMD-afval mag.

Luiers en incontinentiemateriaal

Op een aantal locaties in Baarn kunt u gratis luiers en incontinentiemateriaal inleveren om te laten recyclen. De inzamelpunten vindt u op de website van RMN nadat u ingelogd heeft. 

Contact

Hebt u nog andere vragen over afvalinzameling in Baarn? Dan kunt u contact opnemen met het team Beheer.
Telefoon: 035 54 81 611