Betalen gemeentelijke belastingen

De aanslagen OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing, hondenbelasting en grafrechten worden op één aanslagbiljet gecombineerd. U kunt de aanslag op twee manieren betalen: in termijnen of in één keer. 

U betaalt uw aanslag via automatische incasso

Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen

U kunt de machtiging voor de automatische incasso via onderstaande knop aanvragen, wijzigen of stoppen. Let op dat u bij het invullen uw IBAN banknummer vermeld. Elke aanslag die verstuurd wordt, is gekoppeld aan één specifiek persoon. Alleen die persoon kan de machtiging voor de automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen.

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen

Ondernemers die de automatische incasso willen aanvragen, wijzigen of stoppen kunnen dit hier doen.

Wat u moet doen als u niet op tijd kunt betalen

Kunt u de aanslag niet op tijd betalen, neemt u dan contact op met het team Financiën op telefoonnummer (035) 54 81 611. U moet dit ruim voor het einde van de betalingstermijn doen. In sommige gevallen is een betalingsregeling mogelijk.

Wat u moet doen als u uw aanslagbiljet kwijt bent

Bent u uw aanslagbiljet kwijt, dan kunt op de volgende dagen een kopie opvragen via het telefoonnummer (035) 54 81 611:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Van 8.00 uur tot 12.00 uur
Van 13.00 uur tot 16.00 uur

Vrijdag
Van 8.00 uur tot 12.00 uur

Kwijtschelding aanvragen

Hebt u een laag inkomen waardoor u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Hier leest u meer over de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.