Container voor Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD)

De invoering van de container voor Plastic, Metaal (blik) en Drakenkartons (PMD) gaat stap-voor-stap. Vorig jaar, in 2018, waren de buurten aan de beurt waar de woningen over het algemeen meer ruimte hebben om containers op eigen terrein te plaatsen (met uitzondering van de hoogbouw). Het ging om de ophaalwijken waar de gemiddelde grootte van een perceel 130 vierkante meter of meer is. Bewoners van deze buurten hebben hierover in mei 2018 een vooraankondiging in de brievenbus ontvangen. 

Waarom een PMD-container?

Veel van ons huishoudelijk afval kan opnieuw worden gebruikt als het apart wordt aangeboden. Van Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) wordt bijvoorbeeld compost gemaakt en energie gewonnen. Van oud papier wordt nieuw papier gemaakt. Gebruikt glas wordt nieuw glas. Ook textiel, oude elektrische apparaten en zelfs luiers zijn nuttige grondstoffen voor hergebruik.

Om de  nuttige grondstoffen uit ons afval weer te gebruiken, zijn er aparte containers voor de verschillende soorten afval. Voor GFT hebben de meeste mensen een groene container thuis. Voor oud papier is er de papiercontainer. En glas brengt u naar de glasbak.

Ook verpakkingsmateriaal van Plastic, Metaal (blik) en Drankenkartons (PMD) wordt tegenwoordig opnieuw gebruikt. Dat PMD werd in Baarn altijd ingezameld in zakken. Ervaring bij andere gemeenten leert dat er met een PMD-container veel meer nuttig PMD wordt opgehaald. En ook dat veel huishoudens een container prettiger vinden dan een zak. Daarom schakelen steeds meer gemeenten in Nederland over naar een aparte PMD-container. Ook de gemeenteraad van Baarn heeft daarvoor gekozen met de vaststelling van het afvalbeleid in september 2017.

Minder restafval en meer milieuwinst

Als we onze grondstoffen goed gescheiden aanbieden in de GFT-container, papiercontainer en de PMD-container, dan houden we minder ‘restafval’ over in de grijze container. Die raakt daardoor minder snel gevuld en hoeft daardoor ook minder vaak te worden opgehaald. Dat is ook de ervaring bij andere gemeenten waar de PMD-container is ingevoerd.

Dit is ook goed voor het milieu want restafval moet worden verbrand, wat het milieu belast. Ook zijn de kosten voor het verbranden de laatste jaren erg hoog geworden. Het is daarom beter wanneer we met zijn allen zo min mogelijk restafval aanbieden.

Voor de Baarnse wijken waarin de PMD-container vorig jaar is ingevoerd, veranderde in september 2018 de inzameling van restafval naar één keer per vier weken. Deze huishoudens waren hierover in het voorjaar door de gemeente en daarna ook door RMN per brief geïnformeerd en hebben een nieuwe inzamelkalender ontvangen.

Eerste en tweede fase

De eerste fase van de invoering van de PMD-container is afgerond in september 2018. De inwoners van de overige wijken in Baarn krijgen in de loop van 2019 meer informatie over de invoering van de PMD-container in hun wijk. Daarbij zal goed worden gekeken naar de omstandigheden per buurt en naar de mogelijkheden voor ondergrondse containers voor restafval. Iedere bewoner wordt daar tijdig en persoonlijk over geïnformeerd.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Bezoek dan de website van RMN, download de RMN-app of neem contact op met RMN: per e-mail op vang@rmn.nl of telefonisch via 0900-0766.