Container voor Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD)

De eerste inwoners van Baarn hebben een speciale 240 liter PMD-container (met een oranje deksel) ontvangen. Deze wordt eens in de twee weken geleegd. De invoering van de PMD-container gaat stap-voor-stap. Eerst zijn nu de buurten aan de beurt waar de woningen over het algemeen meer ruimte hebben om containers op eigen terrein te plaatsen (met uitzondering van de hoogbouw). Het gaat om de ophaalwijken waar de gemiddelde grootte van een perceel 130 vierkante meter of meer is. Bewoners van deze buurten hebben hierover in mei een vooraankondiging in de brievenbus ontvangen. Als u geen brief hebt ontvangen, dan verandert er voor u (voorlopig) nog niets.

Afval opnieuw gebruiken

Veel van ons huishoudelijk afval kan opnieuw worden gebruikt als het apart wordt aangeboden. Van Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) wordt bijvoorbeeld compost gemaakt en energie gewonnen. Van oud papier wordt nieuw papier gemaakt. Gebruikt glas wordt nieuw glas. Ook textiel, oude elektrische apparaten en zelfs luiers zijn nuttige grondstoffen voor hergebruik.

Om de  nuttige grondstoffen uit ons afval weer te gebruiken, zijn er aparte containers voor de verschillende soorten afval. Voor GFT hebben de meeste mensen een groene container thuis. Voor oud papier is er de papiercontainer. En glas brengt u naar de glasbak.

Ook verpakkingsmateriaal van Plastic, Metaal (blik) en Drankenkartons (PMD) wordt tegenwoordig opnieuw gebruikt. Dat PMD wordt in Baarn nu ingezameld in zakken. Ervaring bij andere gemeenten leert dat er met een PMD-container veel meer nuttig PMD wordt opgehaald. En ook dat veel huishoudens een container prettiger vinden dan een zak. Daarom schakelen steeds meer gemeenten over naar een aparte PMD-container. Ook de gemeenteraad van Baarn heeft daarvoor gekozen met de vaststelling van het afvalbeleid in september 2017.

Minder restafval en meer milieuwinst

Als we onze grondstoffen goed gescheiden aanbieden in de GFT-container, papiercontainer en de PMD-container, dan houden we minder ‘restafval’ over dat daardoor minder vaak hoeft te worden opgehaald. Het restafval wordt verbrand en dat is niet goed voor het milieu. Ook zijn de kosten voor het verbranden de laatste jaren erg hoog geworden. Het is daarom beter wanneer we met zijn allen zo min mogelijk restafval aanbieden.
De inzameling van restafval verandert, zodra u de container voor PMD heeft ontvangen, naar 1x per 4 weken. De mensen die een PMD-container hebben ontvangen, zijn hierover door de RMN per post geïnformeerd en hebben een nieuwe inzamelkalender ontvangen. 

Eerste en tweede fase

De eerste fase van de invoering van de PMD-container is doorgevoerd. In een tweede fase in 2019 zijn de overige buurten aan de beurt, waarbij ook goed gekeken wordt naar de omstandigheden per buurt. Men ontvangt daarover dan bericht thuis.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Bezoek dan de website van RMN, download de RMN-app of neem contact op met RMN: per e-mail op vang@rmn.nl of telefonisch via 0900-0766.