Coronamaatregelen tijdens de verkiezingen

Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezingen zo klein mogelijk te maken, is een reeks van maatregelen genomen.

Gezondheidscheck voor kiezers en stembureauleden

Gaat u in een stemlokaal stemmen dan doet u vooraf een gezondheidscheck. Dit doet u op de dag dat u gaat stemmen. De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas en u kunt deze downloaden onderaan deze pagina. Als u een van die vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stembureau. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. 
Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ beantwoordt, dan kunt u zelf uw stem uitbrengen in het stembureau. 

Ook bij de stembureauleden wordt een gezondheidscheck afgenomen voordat zij zitting nemen in het stembureau. Alleen als zij alle vragen met 'nee' beantwoorden mogen zij zitting nemen in het stembureau. 

Maatregelen in het stembureau

In de stembureaus worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:

  • U bent verplicht een mondkapje te dragen in het stembureau;
  • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren;
  • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau;
  • In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden;
  • De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) worden elk half uur schoongemaakt;
  • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt desinfecteren en vraagt of u de gezondheidscheck heeft uitgevoerd;
  • De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet en het schone potlood uitreiken;
  • Iedere stemmer krijgt zijn of haar eigen potlood om daarmee de stem uit te brengen. Deze mag u na afloop afgeven of mee naar huis nemen;
  • Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst;
  • U kunt uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.

Stemmen bij volmacht

Kunt u of wilt u niet naar het stembureau om uw stem uit te brengen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. De persoon die u machtigt brengt uw stem dan uit tegelijk met zijn of haar eigen stem. Voor deze Tweede Kamerverkiezing mag iemand 3 volmachtstemmen uitbrengen. Dat waren er voorheen 2.

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 zijn in de gemeente Baarn twee stembureaulocaties geopend voor inwoners die extra risico lopen door besmetting met het coronavirus. Wilt u weten wie tot de corona-risicogroepen behoren? Kijk op de website van het RIVM wie tot de corona-risicogroep hoort. Wilt u meer weten over de locaties die op maandag 15 en dinsdag 16 maart geopend zijn? Kijk dan op de pagina 'Waar en wanneer kan ik stemmen?'.

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder

Inwoners van 70 jaar of ouder kunnen bij deze verkiezingen ook per brief stemmen. Mensen van 70 jaar en ouder zijn in het algemeen extra kwetsbaar voor het coronavirus. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Stemmen per brief'

Te downloaden: