Cultuurprijs 2020

Jaarlijks reikt de gemeente Baarn de Cultuurprijs uit. Doel van de prijs: mensen of organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele leven in Baarn in het zonnetje zetten. Zo moedigen we ook anderen aan om zich in te zetten voor het Baarnse culturele leven. De winnaar wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2020 bekend gemaakt. Burgemeester Mark Röell reikt de prijs uit.

Hoe werkt het?

U kunt zich van 5 tot en met 30 november 2019 aanmelden via cultuurprijs@baarn.nl. Neem in de aanmelding de volgende zaken op:

  • Naam van de persoon of organisatie
  • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
  • Korte schriftelijke motivatie van maximaal 300 woorden
  • Beeldmateriaal zoals een video, foto, of presentatie wordt gewaardeerd (niet verplicht)

De gemeente Baarn verzamelt alle voorgestelde kandidaten. Daaruit wordt door de jury een selectie gemaakt van 3 genomineerden. Inwoners kunnen van 11 tot en met 30 december 2019 stemmen op hun favoriete kandidaat via de website van de gemeente.

Aanmelden voor de Cultuurprijs 2020

Criteria Cultuurprijs

Kandidaten worden getoetst op hun bijdrage aan het culturele leven in Baarn. De kandidaat kan een persoon, groep, stichting, vereniging, organisatie, evenement of activiteit zijn. Belangrijk is dat de kandidaat voor de Cultuurprijs zich heeft ingezet voor één van de volgende disciplines: dans, theater, beeldende/scheppende kunsten, podiumkunst, cultuureducatie, muziek, audiovisuele media, literaire kunst.

De jury heeft extra aandacht voor:  

  • De mate waarin de prestaties/ activiteiten van de kandidaat vernieuwend en origineel zijn
  • De mate waarin de kandidaat een positieve bijdrage heeft geleverd aan de lokale cultuur en/of de samenleving
  • De mate waarin de kandidaat goed samenwerkt met andere lokale partners