Duurzaamheid in de tuin

Niet alleen in uw huis of bedrijf kunt u duurzame maatregelen nemen. Ook buiten in uw tuin, op uw terrein of op uw dak kunt u veel doen voor een duurzame leefomgeving. Dit heeft onder andere te maken met hoe u omgaat met regenwater. De gemeente heeft daar een aantal subsidies voor ingesteld.

Duurzaam omgaan met water

Veel riolen in Baarn zijn nu nog ‘gemengd’. Dat wil zeggen dat het relatief schone regenwater van de straat samen komt met vuil (huishoudelijk) afvalwater in één buis. Vervolgens gaat het water gemengd naar de rioolwaterzuivering.

Dit is niet efficiënt en heeft belangrijke nadelen:

 • Regenwater zakt niet de bodem in, maar wordt afgevoerd. Daardoor verdroogt de bodem en de natuur.
 • De afvoer van het regenwater naar de rioolwaterzuivering kost energie;
 • Schoon regenwater wordt vermengd met vuil water. Daarna moeten we veel moeite doen om het water weer schoon te krijgen.
 • Door zwaardere buien tegenwoordig, kan het regenwater de riolen en putten overstromen. Dat geeft niet alleen wateroverlast, maar ook vuil water op straat of in vijvers. Dit is ongezond voor mens en dier.

Daarom vervangt de gemeente Baarn gemengde riolen zoveel mogelijk door een gescheiden riolering, waarin regenwater apart wordt opgevangen, gescheiden van vuil afvalwater. Dit regenwaterriool staat in open verbinding met vijvers en sloten. Of het regenwater wordt direct in de bodem ingebracht. Dit is goed voor de natuur, voor de mens en voor de portemonnee.

Wel is belangrijk dat er geen vervuilende stoffen in het regenwaterriool komen. Zo mag je in een wijk met een gescheiden stelsel, je auto alleen op straat wassen op daarvoor aangewezen plekken die lozen op het vuilwaterriool, of wassen met een biologisch afbreekbaar wasmiddel.

Hoe kan ik zelf duurzaam omgaan met water?
Om u te helpen duurzaam om te gaan met water heeft de gemeente Baarn een aantal subsidieregelingen:

 • een subsidie voor de aanleg van groene daken;
 • een subsidie voor het afkoppelen van regenwater.

Groene daken, wat zijn dat?
Groene daken zijn platte of licht hellende daken met een begroeiing van planten. Deze daken hebben een aantal belangrijke voordelen:

 • Ze houden water vast;
 • Ze isoleren de onderliggende ruimte;
 • Ze dragen bij aan biodiversiteit;
 • Ze verkoelen de omgeving door verdamping;
 • Ze zien er mooi uit.

Subsidie voor groene daken
De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met een subsidieregeling. Meer weten? Neem contact op met Sander Boot, beleidsadviseur Water, via e-mailadres: s.boot@baarn.nl.

Afkoppelen van regenwater, hoe gaat dat?
U kunt het regenwater van je dak of van uw terras of oprit ‘afkoppelen’ van het riool. Dat wil zeggen dat u het regenwater dat op deze oppervlakken valt niet meer naar het (gemengde) riool gaat, maar in uw eigen tuin of huis wordt opgevangen. U kunt het daardoor gebruiken voor bijvoorbeeld het sproeien van uw tuin of voor een vijver of u infiltreert het in de bodem. Zo gaat u zuinig om met regenwater en met het riool. U kunt een Afkoppelcoach vragen u te adviseren over het afvoeren van regenwater. Neem contact op met Sander Boot, beleidsadviseur Water, per e-mail: s.boot@baarn.nl

Subsidie voor afkoppelen van het regenwater
Afkoppelen van het regenwater komt de natuur ten goede. Om afkoppelen door particulieren te stimuleren, heeft de gemeente Baarn een subsidieregeling. Meer weten? Neem contact op met Sander Boot, beleidsadviseur Water, per e-mail: s.boot@baarn.nl.

Minder stenen in uw tuin: Operatie Steenbreek
Als regenwater niet op stenen oppervlakte valt, loopt het ook niet naar de riolering. Daarom stimuleert de gemeente Baarn minder of geen stenen oppervlaktes in tuinen en andere terreinen van particulieren.

Operatie Steenbreek, waarbij de gemeente zich heeft aangesloten,  is een landelijk organisatie die zich hard maakt voor onverharde tuinen. Naast de voordelen voor regenwater in de bodem, geeft een onverharde tuin ook meer biodiversiteit boven en onder de grond en minder last van hitte in uw tuin. Planten warmen minder  op dan stenen en verkoelen zelfs door verdamping van water. Meer weten? Kijk op https://www.operatiesteenbreek.nl/.

Ook meedoen met Operatie Steenbreek?
Wilt u ook uw tuin of terrein ‘ontstenen’? De gemeente kan u helpen met informatie en door u in contact te brengen met de juiste organisaties.  Meldt uw initiatief aan bij de gemeente  door contact op te nemen met Sander Boot, beleidsadviseur Water, per e-mail: s.boot@baarn.nl. De beste initiatieven dingen bovendien mee naar de jaarlijkse ‘Steenbreek trofee’. Als het ontstenen van uw omgeving leidt tot minder regenwater naar het gemengde riool, komt het initiatief ook in aanmerking komen voor de afkoppelsubsidie.

Nuttige sites over duurzaam waterbeheer
Een handige, nuttige, inspirerende en leuke website over duurzaam waterbeheer in eigen huis en tuin is www.huisjeboompjebeter.nl.

Ook veel handige informatie vindt u op de klimaatwebsite van het waterschap Vallei en Veluwe: www.klimaatvalleienveluwe.nl.