Duurzaamheid in huis

In 2050 zal Nederland energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er in Nederland evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als er wordt gebruikt. We gebruiken dan geen fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas of benzine meer om elektriciteit op te wekken, gebouwen te verwarmen of om van A naar B te gaan. We stappen over op duurzame energiebronnen voor het verkrijgen van warmte en elektriciteit, zoals bijvoorbeeld warmte uit de aarde, zonnepanelen of windturbines. Gebouwen kunnen worden verwarmd met warmtepompen of via een warmtenet.

De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen heet de ‘energietransitie’. Ook de gemeente Baarn gaat aan de slag met de energietransitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit heeft ook gevolgen voor u als inwoner en/of als eigenaar van een woning of bedrijfspand.

Gratis en onafhankelijk advies voor uw woning
Voor de overgang naar duurzame energiebronnen is het belangrijk dat uw woning is voorbereid. Betere isolatie is overigens niet alleen beter voor het milieu, maar geeft ook meer comfort in uw huis. Ook kunt u uw woning verduurzamen door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te plaatsen. Voor de mogelijkheden in uw woning kunt u gratis en onafhankelijk advies krijgen van de lokale energiecoöperatie Energiekbaarn en het Duurzaam Bouwloket. Kijk voor meer informatie op de websites: www.energiekbaarn.nl en www.duurzaambouwloket.nl .

Aardgasvrije woningen en andere gebouwen
In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn.De gemeente is daarin de regievoerder, maar heeft de medewerker nodig van anderen zoals vastgoedeigenaren, inwoners netwerkbeheerder en andere overheden. Om Baarn aardgasvrij te maken, werkt de gemeente aan een plan: de Transitievisie Warmte. De gemeente is daarin de regisseur, maar heeft de medewerking nodig van anderen: vastgoedeigenaren, inwoners, netbeheerders en andere overheden. De visie zal in 2021 klaar zijn.

In de Transitievisie Warmte staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen in Baarn. De visie bevat een wijk-voor-wijk stappenplan over onder andere welke wijken geschikt zijn voor een warmtenet en welke energiebronnen het meest geschikt zouden zijn. Daarna worden uitvoeringsplannen per wijk opgesteld.

Iedereen krijgt te maken met de overgang, maar niemand kan het alleen. Daarom komt er een coalitie van lokale belanghebbenden. Daarin zitten woningcorporaties, netbeheerders en (vertegenwoordigers van) bewoners en bedrijven. De samenwerking binnen deze coalitie staat centraal tijdens het hele proces.

Voor meer informatie over de Transitievisie Warmte en de wijkplannen kunt u kijken op deze website van de Rijksoverheid.

Hoe kan ik zelf mijn woning duurzamer maken?
Om uw woning te verduurzamen kunt u verschillende dingen doen. U kunt bijvoorbeeld:

  • uw huis isoleren;
  • zonnepanelen plaatsen;
  • een groen dak aanleggen;
  • het regenwater dat op het dak van uw huis valt afkoppelen van het riool.

Duurzaamheidslening & subsidie
Voor veel maatregelen kunt u gebruik maken van een Duurzaamheidslening van SVn. Daarmee leent u tegen een lage rente geld voor bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen. Kijk voor meer informatie op www.baarn.nl/duurzaamheidslening.

Wat kan ik (nog meer) doen om energie te besparen?
U kunt heel eenvoudig maatregelen nemen om nog meer energie te besparen:

  • spaarlampen of LED-verlichting;
  • de verwarming graadje lager;
  • een slimme meter plaatsen;
  • apparaten niet meer stand-by laten staan;
  • de was buiten laten drogen in plaats van in de elektrische droger.

Kijk voor meer tips op www.milieucentraal.nl