Duurzaamheid in huis

In 2050 zal Nederland energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er in Nederland evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als er wordt gebruikt. We gebruiken dan geen fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas of benzine meer om elektriciteit op te wekken, gebouwen te verwarmen of om van A naar B te gaan. We stappen over op duurzame energiebronnen voor het verkrijgen van warmte en elektriciteit, zoals bijvoorbeeld warmte uit de aarde, zonnepanelen of windturbines. Gebouwen kunnen worden verwarmd met warmtepompen of via een warmtenet.

De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen heet de ‘energietransitie’. Ook de gemeente Baarn gaat aan de slag met de energietransitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit heeft ook gevolgen voor u als inwoner en/of als eigenaar van een woning of bedrijfspand.

Gratis en onafhankelijk advies voor uw woning

Voor de overgang naar duurzame energiebronnen is het belangrijk dat uw woning is voorbereid. Betere isolatie is overigens niet alleen beter voor het milieu, maar geeft ook meer comfort in uw huis. Ook kunt u uw woning verduurzamen door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te plaatsen. Voor de mogelijkheden in uw woning kunt u gratis en onafhankelijk advies krijgen van de lokale energiecoöperatie Energiekbaarn en het Duurzaam Bouwloket. Kijk voor meer informatie op de websites: www.energiekbaarn.nl en www.duurzaambouwloket.nl .

Aardgasvrije woningen en andere gebouwen

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. De gemeente is daarin de regievoerder, maar heeft de medewerker nodig van anderen zoals vastgoedeigenaren, inwoners netwerkbeheerder en andere overheden. Om Baarn aardgasvrij te maken, werkt de gemeente aan een plan: de Transitievisie Warmte. De gemeente is daarin de regisseur, maar heeft de medewerking nodig van anderen: vastgoedeigenaren, inwoners, netbeheerders en andere overheden. De visie zal in 2021 klaar zijn.

In de Transitievisie Warmte staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen in Baarn. De visie bevat een wijk-voor-wijk stappenplan over onder andere welke wijken geschikt zijn voor een warmtenet en welke energiebronnen het meest geschikt zouden zijn. Daarna worden uitvoeringsplannen per wijk opgesteld.

Iedereen krijgt te maken met de overgang, maar niemand kan het alleen. Daarom komt er een coalitie van lokale belanghebbenden. Daarin zitten woningcorporaties, netbeheerders en (vertegenwoordigers van) bewoners en bedrijven. De samenwerking binnen deze coalitie staat centraal tijdens het hele proces.

Voor meer informatie over de Transitievisie Warmte en de wijkplannen kunt u kijken op deze website van de Rijksoverheid.

Hoe kan ik zelf mijn woning duurzamer maken?

Om uw woning te verduurzamen kunt u verschillende dingen doen. U kunt bijvoorbeeld:

  • uw huis isoleren;
  • zonnepanelen plaatsen;
  • een groen dak aanleggen;
  • het regenwater dat op het dak van uw huis valt afkoppelen van het riool.

Duurzaamheidslening & subsidie

Voor veel maatregelen kunt u gebruik maken van een Duurzaamheidslening van SVn. Daarmee leent u tegen een lage rente geld voor bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen. Kijk voor meer informatie op www.baarn.nl/duurzaamheidslening.

Subsidie Energievoucher

Huurders en woningeigenaren kunnen €70,- subsidie krijgen voor kleine energiebesparende maatregelen in huis. Ze kunnen hiervoor producten kopen, zoals tochtstrips, ledlampen of een waterbesparende douchekop. 1000 huishoudens in Baarn kunnen gebruik maken van deze regeling. Let op: de subsidiepot voor woningeigenaren is inmiddels leeg. Huurders kunnen nog subsidie aanvragen via de website van het Duurzaam Bouwloket. De actie duurt tot 31 juli 2022, tenzij de subsidiepot eerder leeg is.

Wat kan ik (nog meer) doen om energie te besparen?

U kunt heel eenvoudig maatregelen nemen om nog meer energie te besparen:

  • spaarlampen of LED-verlichting;
  • de verwarming graadje lager;
  • een slimme meter plaatsen;
  • apparaten niet meer stand-by laten staan;
  • de was buiten laten drogen in plaats van in de elektrische droger;
  • Meer informatie en tips vindt u in de Klimaatkrant (pdf).

Kijk voor meer tips op www.milieucentraal.nl

Energielabel voor woningen

Bij de verkoop of verhuur van uw woning moet u een definitief energielabel laten registreren. Dit label laat zien hoe energiezuinig uw huis is. 

Het huidige energielabel voor woningen (Vereenvoudigd Energielabel (VEL)) kan nog tot en met 31 december 2020 worden aangevraagd via de website Energielabel voor woningen. Vanaf 2021 zal dit label vervangen worden door een uitgebreid energielabel. Een definitief toegekend energielabel blijft zijn geldigheid van 10 jaar behouden.

Nu kunt u als woningeigenaar nog zelf online een aantal woningkenmerken doorgeven, waarna het label op afstand wordt vastgesteld. Vanaf 1 januari 2021 vraagt u een energielabel aan door een afspraak te maken met een vakbekwaam energieadviseur. Die komt langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd de woning. De adviseur neemt kenmerken op van de woning waaronder de afmetingen en de aanwezige isolatie en installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning. Zo wordt het energielabel nauwkeuriger en is het mogelijk om verbetermogelijkheden op maat aan te bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het label te staan.

De prijs van een energielabel hangt af van meerdere factoren waaronder: het woningtype, de beschikbare documentatie en de tijd die een energieadviseur nodig heeft om alle kenmerken op te nemen.

Kijk voor meer informatie op www.energielabelvoorwoningen.nl.