Activiteiten en evenementen tijdens de coronacrisis

Per 1 juli is er meer mogelijk op het gebied van activiteiten en evenementen. Daarbij zijn er verschillende maatstaven voor evenementen die binnen of in de buitenlucht zijn.

Het is aan het lokaal bestuur om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten, of zij nog aan andere specifieke voorwaarden moeten voldoen en of er (indien nodig) voldoende beschikbare hulpdiensten zijn.


Algemene regels voor activiteiten binnen

 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel), 1,5 meter afstand. Geen gezondheidscheck vereist.
 • Geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. 1,5 meter afstand. Het is nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere binnen locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten (niet bedoeld bij woningen en bijbehorend erf)

 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel). 1,5 meter afstand. Geen gezondheidscheck, geen reservering, geen zitplaats nodig.
 • Meer dan 250 personen toegestaan onder de volgende voorwaarden: gezondheidscheck, reservering en vaste zitplaatsen.
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats. 1,5 meter afstand. Geldt ook voor buitenterrassen op een evenemententerrein. (Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.)
 • In dierentuinen, pretparken, markten en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Gezamenlijk zingen of schreeuwen

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning en een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging.


Evenementen

Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.


Heeft u de wens om een evenement te organiseren?

 • Vul via de website een complete aanvraag in voor een evenementenvergunning. Voor een klein evenement doet u een melding.
 • U moet aangeven hoe u voldoet aan de 1,5 meter norm. Dit doet u met een aparte beschrijving over de maatregelen die u neemt, en met een plattegrond, waarop afstanden en eventuele looprichtingen aangegeven zijn.
 • Alleen compleet ingevulde aanvragen kunnen in behandeling worden genomen.
 • Wij streven ernaar om na een goede afweging:
  • binnen een week op een melding van een evenement te hebben gereageerd.
  • binnen twee weken op een klein evenement (tot 150 mensen) te hebben gereageerd.
  • binnen 6 weken op grotere evenementen te hebben gereageerd.

Vragen?

Twijfelt u of u een evenementenvergunning moet aanvragen of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via evenementen@baarn.nl. De meest recente informatie over het coronavirus en evenementen vindt u op de website van de Rijksoverheid.