Gladheidsbestrijding

De gemeente moet gladde wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals: busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken. Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.

Gladheidsbestrijdingsplan

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) voert de gladheidbestrijding uit voor de gemeente Baarn. Bij de beslissing om uit te rukken voor een strooironde gaat RMN af op de waarneming eigen coördinatoren in het betreffende gebied. Daarnaast hebben zij een abonnement op een gespecialiseerde weerdienst die waarschuwt voor verwachte gladheid. Ten slotte alarmeert ook de politie vanuit eigen bevindingen de gladheiddienst van RMN.

Hoofdwegen eerst

Het is niet mogelijk om bij optredende gladheid alle wegen in de gemeente te strooien en sneeuwvrij te maken. Daarom worden met name de hoofdwegen met aanliggende fietspaden, busroutes en sterk hellende wegen gestrooid dan wel sneeuwvrij gemaakt. Ook als er gestrooid is kan het wegdek (plaatselijk) glad zijn. Weggebruikers dienen daarom hun rijgedrag en snelheid aan te passen aan de weersomstandigheden.

Zoutkisten

De gemeente Baarn plaatst zoutkisten op verschillende locaties in de gemeenten. Inwoners kunnen met dit zout zelf moeilijk bereikbare plekken in hun wijk strooien.

Kaarten gladheidbestrijding Baarn

Op de onderstaande kaarten zijn de strooiroutes te zien en waar zoutkisten zijn geplaatst:

Beperkt strooien

In het verleden is het voorgekomen dat bij langdurige winterse omstandigheden er een landelijk tekort aan strooizout ontstond. Mocht zich een dergelijke situatie opnieuw (dreigen) voor (te) doen, dan zal worden overgegaan tot beperkt strooien, dat wil zeggen: alleen op de doorgaande wegen en niet langer op de buurtontsluitingswegen. In het document gladheidbestrijding beperkt strooien (pdf, 597,75 KB) kunt u zien wat de strooiroutes in Baarn zijn als er een strooizout te kort is.

Contact

Hebt u nog vragen over het strooibeleid? Dan kunt u contact opnemen met het team Beheer: 035 54 81 611.