Bomen en veiligheid: inspecteren en melden

Bomen kunnen een gevaar gaan vormen als zij niet (meer) stevig en stabiel zijn. Hier leest u de meest gestelde vragen over boomveiligheid.

Mijn boom is gevaarlijk, wat moet ik doen?

Als u vermoedens heeft dat uw boom instabiel is kunt u het beste een onafhankelijk boomadviseur benaderen. Deze kan uw boom visueel of met apparatuur onderzoeken en een onafhankelijk bureau heeft geen belang bij de uitkomst van het onderzoek. De gemeente onderzoekt geen particuliere bomen.

Ik zie paddenstoelen op mijn boom, wat moet ik doen?

Zie vorige vraag

Wat doet de gemeente aan boomveiligheid bij gemeentelijke bomen?

Alle bomen worden driejaarlijks visueel gecontroleerd. Er zijn feitelijk drie categorieën bomen: veilige bomen, attentiebomen en risicobomen. Risicobomen zijn bomen die tijdens de controle een gebrek vertonen die binnen die 3 jaar een risico (kunnen gaan) vormen. Hier wordt door de gemeente actie op ondernomen, bijvoorbeeld door snoei, kap of nader onderzoek. Attentiebomen hebben wel een gebrek, maar dit vormt binnen 3 jaar geen risico. Deze categorie wordt vaker, namelijk jaarlijks, gecontroleerd. Deze controles worden boomveiligheidscontroles (BVC) genoemd, voorheen heette dit VTA (Visual Tree Assessment).

Wanneer komt de gemeente de bomen in mijn straat controleren?

Elke 3 jaar zijn alle bomen gecontroleerd. Bij de BVC wordt tevens de snoeibehoefte geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt een snoeiplanning gemaakt.

Er is een tak afgebroken van een gemeenteboom, wat moet ik doen?

U kunt dit melden via het meldingensysteem. Afhankelijk van het risico en de snoeiplanning wordt actie ondernomen.

Wat is een boomveiligheidscontrole?

Bij een boomveiligheidscontrole wordt de boom visueel onderzocht op gebreken in de kroon, stam of wortels die mogelijk een risico vormen voor de omgeving. Bij vermeend risico wordt een maatregel voorgesteld zoals het verwijderen van een dode tak, nader technisch onderzoek of vellen van de boom. Een nader technisch onderzoek is aanvullend op een controle en hier wordt meestal specialistische apparatuur voor gebruikt, bijvoorbeeld om de stabiliteit van de boom of de grootte van een holte te meten.

Ik heb een zwam gevonden bij mijn boom, wat is het risico?

U kunt een boomveiligheidscontrole laten uitvoeren door een boomadviesbureau of boomverzorgingsbedrijf. De controleur dient wel het BVC-certificaat in bezit te hebben. Voor een nader technisch onderzoek waarbij met specialistische apparatuur de holten of zwamaantastingen gemeten of onderzocht wordt kunt u beter een onafhankelijk boomadviesbureau inschakelen. Adressen vindt u op : https://www.bomenstichting.nl/boomspecialisten.html

Ik heb een zwam aangetroffen bij een gemeentelijke boom, wat moet ik doen?

U mag altijd een melding doen, maar in de regel is de gemeente op de hoogte van de risicobomen en bomen met zwammen. Alle bomen worden minimaal eens per 3 jaar geïnspecteerd, waarbij ook de aantastingen van schimmels onderzocht worden.

Mijn boom is ziek of gevaarlijk, kunt u langskomen voor een advies?

Dit is niet mogelijk, als u  afwijkingen of ziekten aantreft of u wilt advies over de veiligheid, dan kunt u het beste een (onafhankelijk) boomadviesbureau of boomverzorgingsbedrijf inschakelen. De controleur dient wel het BVC-certificaat in bezit te hebben.