Bomen van buren: regels en rechten

Mogelijk ondervindt u hinder van bomen van buren. Hier leest u de meest gestelde vragen over wat de regels daarover zijn.

Ik heb problemen met bomen van de buren, naast de erfgrens, wat kan ik of gemeente doen?

Gemeente is hierin geen partij, u kunt het beste in gesprek gaan met uw buur. De regels omtrent bomen nabij de erfgrens vindt u op www.bomenrecht.nl. U kunt ook een boomadviseur inschakelen die onafhankelijk kan bepalen wat uw rechten en plichten zijn en wat een praktische oplossing is voor uw probleem.

Wat zijn de regels omtrent leibomen?

Een leiboom is een boom en geen heester. Dan betekent dat er ook voor deze bomen een vergunningsaanvraag nodig is (mits dikker dan 25 cm diameter), maar ook dat leibomen op twee meter van de erfgrens geplant moeten worden. Als u de bomen dichter dan de twee meter wilt plaatsen moet u (schriftelijk) toestemming hebben van uw buur, anders kan deze binnen 20 jaar na aanplant verwijdering eisen.

Wat is de verboden zone?

De verboden zone uit artikel 5:42 BW is de afstand van 2 meter uit de erfgrens waar in principe geen bomen mogen staan. Uitzondering is als er afwijkende afspraken tussen buren zijn gemaakt of als de boom er langer dan 20 jaar staat. Als dit niet zo is, mag een buur verwijdering van een boom eisen. Voor gemeentebomen geldt in Baarn een afstand van 50 cm.

Mijn boom staat op de erfgrens, wat nu?

Meestal is de boom dan mandelig, en dus gedeeld eigendom. U mag dan de boom niet ingrijpend snoeien of kappen zonder overleg/instemming met uw buur. Dit geldt ook voor bomen die mettertijd over de erfgrens groeien.