Boomziekten en plagen: herkennen en doen

Ook bomen kunnen ziek worden of last hebben van plagen. Hier leest u de meest gestelde vragen over wat er aan gedaan kan worden.

Wat is iepziekte??

Als u vermoed dat een iep iepziekte heeft, waarderen wij het als u de gemeente belt. Iepziekte is goed te herkennen in het voorjaar aan snel afstervende bladeren of delen van de kroon die dan bruin worden. Iepziekte is zeer besmettelijk en de boom wordt dan ook snel gerooid.

Wat is eikenprocessierups?

Eikenprocessierups is een rups van een nachtvlinder, die in grote getale kan voorkomen in eiken, met name in het voorjaar. De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid. De haren kunnen makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen.

U kunt de rupsen herkennen doordat ze in rijen als een soort processieoptocht langs de stam omhoog of omlaag lopen. In later stadium ziet u een harige ‘tennisbal’ of plak onder een tak hangen.

Mocht u een gemeentelijke boom met rupsen aantreffen dan kunt u de gemeente bellen. De gemeente organiseert jaarlijks enkele ronden langs getroffen eiken waarbij de rupsen verdelgd worden.

Als uw eigen eikenbomen getroffen zijn, kunt u het beste een boomverzorgingsbedrijf bellen.

De gemeentelijke website geeft vaak nadere informatie als de eikenprocessierups weer gesignaleerd is.

Wat is de Japanse Duizendknoop?

De Japanse duizendknoop is een onopvallende struik. Elke winter lijkt hij te verdwijnen. Ieder voorjaar komt hij terug. Groter en sterker. De wortels van de Japanse duizendknoop laten zich nergens door tegenhouden. Ze laten nauwelijks ruimte voor andere planten en hebben maar een kleine opening nodig om door te groeien. Wij vragen u om alert te zijn op de plant. Heeft u hem in de tuin, volg dan de onderstaande tips op. Ziet u de Japanse duizendknoop op de openbare weg? Meld dat dan bij de gemeente met een exacte omschrijving van de locatie en liefst ook een foto.

Uitgraven: het beste is om hem met wortel en tak uit te roeien door hem helemaal uit te graven. De wortels kunnen metersdiep groeien, het is belangrijk dat u alle wortelresten verwijdert. Uit één vergeten stukje wortel groeit een nieuwe plant. Gooi de plant nooit op een composthoop of in de groene bak. De Japanse duizendknoop moet bij het restafval. Dan wordt hij verbrand en kan zich niet elders opnieuw verspreiden.

Omvormen naar gazon: een andere manier om met de Japanse duizendknoop om te gaan is om er een gazon van te maken. Dat zal hem niet verdelgen, maar daarmee beheerst u in elk geval de groei van de plant. Zaai een gazon rond de Japanse duizendknoop en maai hem elke week heel kort. Gooi het maaisel bij het restafval.

Plukken of handmatig eruit trekken: in een frequentie van 6 tot 8 keer per jaar in het eerste jaar, in de periode maart tot november. Dit een aantal jaren blijven herhalen en liefst 6 keer eruit trekken in de eerste jaren. Afhankelijk van resultaat, kan dit daarna worden afgebouwd naar 4 keer uittrekken per jaar en na 4 tot 8 jaar is de plant beheersbaar. Hoe vaker de plant eruit wordt getrokken, hoe sneller je deze plant uitput in groeikracht. Ook hier geldt: stengels bij het restafval!