Gemeentelijke bomen: hinder en snoeien

Het kan zijn dat u hinder ondervindt van gemeentelijke bomen. Hier leest u de meest gestelde vragen over hoe de gemeente hiermee omgaat.

Ik heb last van gemeentelijke bomen, kan er gesnoeid of gekapt worden?

De gemeente hanteert een snoeiplanning. Afhankelijk van deze planning worden gemeentelijke bomen volgens een bepaalde frequentie gesnoeid. In principe wijken we hier niet van af, tenzij er een zwaarwegend risico is voor de omgeving.

U kunt een melding doen van overlastgevende of dode takken, de groenmedewerker schat in of en wanneer de tak(ken) verwijderd wordt/worden.

Als er takken van gemeentelijke bomen boven uw erfgrens hangen, mag u deze niet zomaar zelf snoeien. Bij onomkeerbare schade aan bomen kan er een schadetaxatie opgesteld worden of wordt er handhavend opgetreden.

Ik wil zonnepanelen laten aanleggen op mijn dak, maar er zijn bomen (particulier/gemeentelijk) die voor schaduw zorgen, wat kan de gemeente hier aan doen?

U kunt om een eerste indruk te krijgen de zonatlas bezoeken (http://www.zonatlas.nl/provincie-utrecht/). Een goede installateur schetst u ook een reƫel beeld van het rendement inclusief schaduw op bepaalde uren of in bepaalde seizoenen.

Het kan bij te verwachten schaduw zinvol zijn om de zonnepanelen parallel geschakeld aan te leggen, al dan niet met behulp van zgn optimizers. Zo heeft een paneel dat in de schaduw ligt geen nadelige invloed op de opbrengst van de panelen die niet in de schaduw liggen. U heeft dan ook gelijk inzicht in de opbrengst per paneel.

De gemeente werkt niet mee aan het toppen, kandelaberen of kap van bomen om uw opbrengst te vergroten.

Ik heb last van gemeentelijke bomen die schaduw veroorzaken voor mijn zonnepanelen, kan er gesnoeid worden?

Het kappen of ingrijpend snoeien van bomen omwille van zonnepanelen is verboden en vanuit het oogpunt van klimaatdoelen of CO2-reductie ook onwenselijk. Gemeente werkt hier dan ook op geen enkele manier aan mee. Het zonder vergunning ingrijpend snoeien is niet toegestaan, ook niet bij uw eigen bomen. Het snoeien van gemeentelijke bomen zonder overleg is strafbaar en wij kunnen dan een schadetaxatie laten opstellen, waarbij alle kosten op de veroorzaker verhaald kunnen worden.

Ik heb last van vruchten, blad of pluizen, wat kan ik of gemeente doen?

De gemeente kapt of snoeit geen bomen omwille van vruchten, bladeren, pluizen of andere niet-zwaarwegende overlast.