Groenwerkzaamheden

De gemeente werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het groen: plantsoenen, bomen en bermen. Hieronder een overzicht van geplande werkzaamheden aan het groen.

Vormsnoei bomen Prof. Fockema Andreaelaan

Dit najaar worden bomen in perken aan de Fockema Andreaelaan in vorm gesnoeid, waar dat nodig is. Vormsnoei wordt gedaan om een fraaie aanblik van de bomen op langere termijn te behouden.

Herplant plantsoenen Bestevaerweg 1-23

De gemeente gaat in overleg met buurtbewoners over de nieuwe inrichting van de plantsoenvakken langs de Bestevaerweg voor nrs. 1-23.

Natuurwerkdag

Op zaterdag 2 november is het in heel Nederland Natuurwerkdag. Duizenden mensen gaan aan het werk voor het beschermen en behouden van natuur en landschap. In de provincie Utrecht kunnen ze terecht op ruim 40 locaties. Het thema dit jaar is biodiversiteit. Tijdens de Natuurwerkdag kunt u een bijdrage leveren om natuur in uw omgeving te helpen. Op www.natuurwerkdag.nl is te zien welke activiteiten er zijn in Baarn. Doet u ook mee?

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Om de 14 dagen, op woensdagochtend van 9 tot 11 uur, werkt een groepje vrijwilligers samen met de gemeente aan het bestrijden van de Japanse Duizendknoop door de plant weg te trekken. Wilt u ook meehelpen? Geef u op bij f.lubbers@baarn.nl. Eventueel is ook te praten over een andere dag of andere frequentie.