Groenwerkzaamheden

De gemeente werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het groen: plantsoenen, bomen en bermen. Hieronder een overzicht van geplande werkzaamheden aan het groen.

Kap onveilige bomen

Voor de veiligheid van mens, dier en eigendom laat de gemeente regelmatig alle gemeentelijke bomen controleren. Bomen die in een slechte conditie verkeren en ziek of dood zijn, vormen namelijk een risico. Zij kunnen bij harde wind omvallen of grote takken laten vallen. Op dit moment is opnieuw een dergelijke veiligheidscontrole gaande, uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Uit de controle tot nog toe blijkt dat er verspreid over de gemeente 226 bomen in een conditie verkeren waarin kap nodig is voor het garanderen van de veiligheid. Voor de kap 47 van deze risicobomen is geen kapvergunning nodig. De noodzakelijke kap gaat gepaard met het herplanten van nieuwe jonge bomen die beter bestand zijn tegen een heter en droger klimaat.

Snoeiwerkzaamheden

20 juli wordt gestart met snoeiwerkzaamheden in enkele wijken in Baarn. Het gaat vooral om onderhoudssnoei van grotere bomen. Daarbij worden dode, loszittende en lage taken verwijderd die mogelijk een risico kunnen vormen. Niet elke boom wordt gesnoeid, alleen bomen waaruit bij de laatste controle gebleken is dat snoei nodig is.

Er wordt gesnoeid in de volgende wijken:

  • De driehoek tussen Lt. Gen van Heutszlaan, Amsterdamsestraatweg en het treinspoor.
  • De wijk ten oosten van de Bestevaerweg, ten oosten van de Dotterbloemlaan en ten oosten van de Zuringlaan.

De werkzaamheden duren van 20 juli tot half september, onderbroken door 3 weken vakantie.

Controle overhangend groen

Groen dat vanaf particuliere tuinen overhangt over stoepen en wegen, kan de doorgang bemoeilijken en overlast geven. De gemeente controleert daarom regelmatig op overhangend groen. Wordt dit ergens geconstateerd dan ontvangt de eigenaar een herinneringsbriefje met de regels in de brievenbus.