Groenwerkzaamheden

De gemeente werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het groen: plantsoenen, bomen en bermen. Hieronder een overzicht van geplande werkzaamheden aan het groen.

Kap onveilige bomen

Voor de veiligheid van mens, dier en eigendom laat de gemeente regelmatig alle gemeentelijke bomen controleren. Bomen die in een slechte conditie verkeren en ziek of dood zijn, vormen namelijk een risico. Zij kunnen bij harde wind omvallen of grote takken laten vallen. Op dit moment is er een besluit genomen over het kappen  risicobomen in Baarn. Van de 138 bomen waarvoor kap noodzakelijk is, zijn er 86 vergunningplichtig. De overige 52 bomen mogen zonder vergunning gekapt worden. Meer informatie daarover leest op deze website: www.baarn.nl/bomenkap2020

Snoeiwerkzaamheden

De komende tijd worden in de Laanstraat en overige straten in Baarn bomen gesnoeid om deze in goede vorm en gezondheid te houden. Deze benodigde onderhoudssnoei kan ter plekke tijdelijk enige overlast geven, waarvoor wij vriendelijk uw begrip vragen.