Huishoudelijk afval en afvalkalender

Huishoudelijk afval

U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een door het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) geleverde afvalbak of op ieder moment deponeren in de verzamelcontainers nabij uw woning door middel van een gemeentepasje.

Afvalkalender

Via https://inzamelschema.rmn.nl/form kunt u uw postcode en huisnummer invullen en krijgt u meteen te zien wanneer het afval bij u wordt opgehaald. 

RMN afvalapp

RMN heeft een app die u kan helpen om uw afval op de ophaaldag tijdig aan de straat te zetten. De app toont ook een overzicht van te scheiden afvalstromen met daarbij een korte uitleg. De app is geschikt voor iOS en Android.

Scheiden

Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u doorgaans het afval te scheiden. Vandaar dat u groen afval (groente-, fruit-, en tuinafval) in een andere bak deponeert dan het overige zogenaamde restafval.

Huishoudelijk afval aanbieden

Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan.

Onder juiste wijze wordt bedoeld:

  • het afval is gescheiden naar soort
  • de afvalcontainer is niet te zwaar of te vol
  • oud papier wordt maandelijks apart ingezameld
  • Let op! Gebruikte injectienaalden altijd inleveren bij de apotheek.

Afvalbak en gemeentepasje

Hebt u nog geen afvalbakken voor uw huisvuil? Of is uw afvalbak kapot of verdwenen? Vraag dan een nieuwe aan bij het RMN. U kunt bij het RMN ook een grotere of kleinere bak aanvragen.

Werkt uw gemeentepasje niet meer? Of bent u deze verloren? Ook dan kunt u terecht bij het RMN.

Website: www.rmn.nl
Telefoon: 0900 60 39 222