Hulp bij het stemmen

Niet voor iedereen is het gemakkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij bijvoorbeeld een rol spelen.

Hulp aan kiezers met een lichamelijke beperking

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Heeft u vanwege een lichamelijke handicap hulp nodig bij het stemmen, dan kunt u hulp krijgen van een door uzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau. 

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is niet toegestaan volgens de Kieswet. Als personen met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kunnen stemmen, gaat de wetgever er vanuit dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.

Niet in staat om te tekenen

Bent u als kiesgerechtigde zelf niet in staat om een handtekening te zetten om een volmacht te verlenen? Dan kunt u een ander machtigen om bij volmacht te stemmen. In dat geval moet op uw identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan. Het formulier hoeft dan niet door de volmachtgever getekend te worden. Het uitbrengen van de stem kan dan door middel van een schriftelijke of een onderhandse volmacht.

Toegankelijkheid van de stembureaus

In de gemeente Baarn zijn bij deze verkiezingen niet alle stembureaus goed toegankelijk voor mindervaliden. Kijk op de pagina Waar kan ik stemmen? welke stembureaus toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Meer informatie over kiezen met een beperking

Wilt u meer informatie over wat er geregeld is voor kiezers met een beperking? Bezoek dan de website van de Rijksoverheid.