Iemand anders voor u laten stemmen

Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen bij het stembureau? Dan kunt u iemand anders hiervoor machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. U geeft dan iemand anders toestemming om namens u te stemmen. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem uitbrengen. De gemachtigde mag maximaal 3 volmachten aannemen. Iemand machtigen kan op onderstaande manieren.

Onderhandse volmacht

U machtigt iemand via een onderhandse volmacht. De gemachtigde gebruikt dan uw stempas. Vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas en zet uw handtekening. Ook de gemachtigde zet zijn of haar handtekening. Vergeet de gemachtigde niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan nu uw stempas gebruiken om voor u te stemmen. Iemand machtigen via een onderhandse volmacht kan alleen als deze persoon in dezelfde gemeente staat ingeschreven als u en in deze gemeente uw stem uitbrengt. Een onderhandse volmacht afgeven kan tot op de dag van de verkiezingen.

Schriftelijke machtiging

Woont degene die u wilt machtigen in een andere gemeente? Dan kunt iemand schriftelijk machtigen. Gebruik hiervoor 'Formulier stemmen bij volmacht'. Deze vindt u onderaan deze pagina. Vul uw deel in. Laat daarna degene die u wilt machtigen het andere deel invullen. Van u beiden maakt u een kopie van een identiteitsbewijs. Dit kan een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zijn. Het ingevulde formulier en de kopieën van de identiteitsbewijzen moeten uiterlijk 12 maart 2021 17.00 uur door de gemeente ontvangen zijn. U kunt het ingevulde formulier per post of digitaal naar ons toesturen of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. Per post stuurt u de documenten naar Gemeente Baarn, t.a.v. Burgerzaken, Postbus 1003, 3740 BA Baarn. Digitaal kunt u de documenten mailen naar verkiezingen@baarn.nl. De gemachtigde krijgt dan het volmachtbewijs thuisgestuurd.

Fysiek niet mogelijk om twee handtekeningen op één formulier te zetten?

Is het fysiek niet mogelijk om uw handtekening en die van de gemachtigde op één formulier te zetten? U kunt ook op afstand iemand schriftelijk machtigen. Hiervoor gebruikt u de formulieren 'Elektronisch verzoek om bij volmacht te stemmen. Let op dat u deel 1, deel 2 en de kopieën van uw identiteitsbewijzen gezamenlijk per post of digitaal naar ons toestuurt of gezamenlijk afgeeft bij de receptie van het gemeentehuis. Per post stuurt u de documenten naar Gemeente Baarn, t.a.v. Burgerzaken, Postbus 1003, 3740 BA Baarn. Digitaal kunt u de documenten mailen naar verkiezingen@baarn.nl.