Kap risicobomen

Noodzakelijke kap onveilige bomen en aanplant nieuwe bomen

25 januari wordt gestart met de kap van 138 bomen in de gemeente Baarn die een risico vormen, een slechte conditie hebben of dood zijn. Onveilige bomen kunnen omvallen of grote takken laten vallen. Uit een boomveiligheidscontrole waren deze risicobomen naar voren gekomen. Eind vorig jaar is de vergunning verleend voor de kap van 86 bomen. Deze bomen en de 52 vergunningsvrije bomen worden binnenkort gekapt. De lijsten met deze bomen en de straatnamen zijn in de Baarnsche Courant en in de Baarn Huis-aan-huis gepubliceerd bij de vergunningsaanvraag en bij de verlening. De lijsten kunt u ook onderaan deze pagina downloaden. 

Enkele bomen blijven behouden door middel van het verkleinen van de kroon (kroonreductie) of worden gehalveerd om ecologische redenen. Op die manier blijft een deel van de stam intact voor bijvoorbeeld spechten en andere dieren.

Aanplant nieuwe bomen
In het komende najaar worden er weer veel nieuwe bomen geplant. De gemeente gaat dit jaar aan de slag met een Bomenplantplan voor het planten van nieuwe bomen. Hiervoor hebben ook inwoners suggesties doorgegeven. Daarnaast worden vanuit het boombeheer nieuwe bomen opgenomen in dit plan. Het Bomenplantplan verschijnt dit voorjaar op de website van de gemeente. Vooruitlopend op het plan heeft de gemeente de eerste bomen al in de grond gezet. In de Acacialaan zijn vijf acaciabomen geplant en aan de Lt. Gen. van Heutszlaan zijn tien beukenbomen geplant.

Start van de kap
De kap van de onveilige bomen start op maandag 25 januari en neemt ongeveer 4 tot 5 weken in beslag. Waar nodig worden naderhand de stobben uit de grond verwijderd. Fietsers worden waar nodig tijdelijk omgeleid en er worden verkeersvoorzieningen getroffen of verkeersregelaars ingezet waar dit nodig blijkt voor de veiligheid of bereikbaarheid. U kunt enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Overzicht vergunningsplichtige en vergunningsvrije risicobomen

Onderaan de pagina vindt u een overzicht van de 86 vergunningsplichtige bomen waarvoor een kapvergunning is verleend en de 52 vergunningsvrije bomen waarvoor een kapvergunning niet nodig is. Vóór elke boom staat een nummer (linknr.) waarmee u de boom ook kunt vinden op de kaarten. Hiervoor is Adobe Acrobat Reader benodigd.

Verder vindt u er een overzicht van de beoordelingen van de risicobomen uit de veiligheidscontrole. Ook hiervoor is Adobe Acrobat Reader benodigd. 

Ook kunt u er de detailkaarten downloaden en bekijken met de exacte locaties van de te kappen risicobomen. Ook hiervoor is Adobe Acrobat Reader benodigd. 

Op de overzichtskaart hieronder ziet u welke kaart u moet downloaden voor een bepaald gebied.

Let op: het downloaden en openen van de kaarten kan enige tijd duren vanwege het detailniveau van de kaarten!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar het algemene nummer van de gemeente 035-5481611. Eventueel kunt u na afspraak op het gemeentehuis de kaarten bekijken.