Kindermishandeling of huiselijk geweld

Kindermishandeling of huiselijk geweld melden?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. Zij kunnen terecht bij Veilig Thuis voor advies, ondersteuning en meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook bij crisis kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. 

Gratis telefoonnummer

0800 2000 - iedere dag, dag en nacht bereikbaar

  • bij acute situaties en crisis;
  • voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid;
  • voor advies en ondersteuning bij ernstige zorgen;
  • voor advies bij en het melden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Is er direct gevaar?

Aarzel niet en bel altijd 1-1-2. Voor al uw andere vragen aan de politie belt u 0900 8844.

Meer informatie op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl