Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen waardoor u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wil zeggen dat u de aanslagen voor een aantal belastingen niet hoeft te betalen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding, dan kunt u hieronder digitaal een aanvraag kwijtschelding indienen met uw DigiD. Hebt u geen DigiD, dan kunt u dit digitaal aanvragen door hier te klikken. Papieren formulieren hiervoor worden niet meer uitgegeven. Denkt u er aan dat u de nodige documenten tot uw beschikking hebt? U kunt deze direct uploaden in de aanvraag. Wij kunnen vragen om de volgende documenten:

 • Afschriften over de laatste 2 maanden van uw bankrekening(en) en spaarrekening(en)
 • Specificatie van de rekenhuur
 • Kopie beschikking huur- en zorgtoeslag
 • Jaaroverzicht hypotheek en maandelijkse hypotheeklast
 • Kopie beschikking voorlopige teruggaaf aftrek hypotheekrente
 • Kopie van de polis van de zorgverzekering
 • Specificatie van de laatste 2 maanden van het inkomen
 • Kopie van de beslissing van de alimentatieverplichting van de rechtbank (van kinderen en partner).
 • Kopie beschikking maandelijkse aflossing Belastingdienst
 • Kopie beschikking heffingskorting
 • Kopie kentekenbewijs deel
 • Kopie gehandicaptenparkeerkaart

Hebt u hulp nodig bij het aanvragen van kwijtschelding? U kunt hiervoor terecht bij het Administratie & Meer spreekuur van Welzijn Baarn aan de Eemnesserweg 17. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur of op afspraak (035 543 6222).

Kwijtschelding aanvragen met DigiD

Nadat u de aanvraag kwijtschelding hebt verzonden, kunt u altijd inloggen op Mijn Baarn en nakijken wat u hebt ingevuld. Ook is het mogelijk om nog aanvullende informatie toe te voegen.

Mijn Gemeente Baarn

Voor welke belastingen u kwijtschelding kunt aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor andere belastingsoorten is kwijtschelding niet mogelijk.

Kwijtschelding en de nieuwe Participatiewet

Verzoeken om kwijtschelding worden vanaf 1 januari 2018 beoordeeld op basis van nieuwe wetgeving (Participatiewet).

Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe meer volwassenen, hoe lager de kwijtscheldingsnorm is. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonlasten kunnen delen. De volwassenen vanaf 21 die een woning delen, worden kostendelers genoemd.

De hoogte van het inkomen van de volwassenen of de soort relatie is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Een uitzondering hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.