Leerplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. Vanaf 5 jaar is het schoolbezoek verplicht. Hier leest u meer over de leerplicht en kwalificatieplicht.

Verlof van schoolbezoek

Verlof van schoolbezoek

Vakanties en uitstapjes moeten buiten schooltijd en in de schoolvakanties plaatsvinden. In sommige gevallen kan uw kind extra vakantie of verlof krijgen.

18 tot 23 jaar

18 tot 23 jaar

Jongeren ouder dan 18 jaar zijn niet meer leerplichtig. De gemeente blijft hen wel stimuleren naar school te gaan en om een diploma te halen. Lees hier over de inzet van het Jongerenloket.

Schoolverzuim

Schoolverzuim

De leerplichtambtenaren houden toezicht op  het schoolbezoek. Heeft een kind geen school of is het daar vaak niet? Dan komen zij in actie. Lees hier over de aanpak.

Vrijstelling van de leerplicht

Vrijstelling van de leerplicht

Leerplichtige kinderen moeten op een school ingeschreven staan en deze bezoeken. In een aantal gevallen kan uw kind hiervan worden vrijgesteld. Lees hier wat u dan moet doen.

Documenten Leerplicht

Documenten Leerplicht

Hier vindt u onder andere de Leerplichtwet en het Leerplicht Jaarverslag.