Monumenten in Baarn

In de gemeente Baarn staan verschillende monumenten. Dit zijn gebouwen, parken, lanen en pleinen die een culturele en/of historische waarde hebben. Hieronder vindt u twee lijsten waarin u kunt kijken of iets een monument is.

Monumenten gesorteerd op adres

U kunt deze lijst onderaan deze pagina downloaden. De lijst is op de volgende manier opgebouwd:

  • Op  de adressenlijst krijgt u eerst het adres te zien, inclusief postcode en plaats. Dan staat er wanneer het pand is gebouwd en in welk bestemmingsplan het ligt.
  • De volgende kolom geeft aan of het in het Beschermd Dorpsgezicht ligt. De mogelijkheden: Prins Hendrikpark e.o., Het Rode Dorp of Lage Vuursche. Staat er niets dan ligt het niet in een Beschermd Dorpsgezicht.
  • Is het een gemeentelijk monument? Dan staat er in de volgende kolom: ja.
  • Is het een Rijksmonument? Dan staat er in de volgende kolommen eerst een nummer en dan een omschrijving. Voor Rijksmonumenten kunt u ook gaan naar de website: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

Monumenten gesorteerd op kadastraal perceelnummer

U kunt deze lijst onderaan deze pagina downloaden.

Op deze lijst vindt u via het kadastrale perceelnummer of het een gemeentelijk monument is.

Neem bij twijfel contact op met de afdeling Vergunningen

Aan deze gegevens kunt u geen rechten ontlenen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen via het algemene nummer (035) 548 16 11.