Nieuwe manier van afval inzamelen

Het lukt Baarnaars steeds beter om ons huishoudelijk afval te scheiden. Daardoor kunnen veel grondstoffen uit dit afval opnieuw gebruikt worden. De gemeenteraad heeft daarom in 2017 besloten om huishoudelijk afval op een nieuwe manier in te zamelen. Dat gaat stap-voor-stap. Veel wijken in Baarn zijn vorig jaar, in 2018, al overgegaan op de nieuwe manier. Het ging in die eerste fase om 11 ophaalwijken waar de gemiddelde grootte van een perceel 130 vierkante meter of meer is (met uitzondering van de hoogbouw). En waar de woningen dus over het algemeen meer ruimte hebben om containers op eigen terrein te plaatsen.

De tweede fase van de invoering is in september 2019 van start gegaan
Op dit moment zijn de overige 8 ophaalwijken in Baarn aan de beurt voor het invoeren van een nieuwe manier van huishoudelijk afval inzamelen. Het gaat om de wijken: Eemdal-Noord, Eemdal-Zuid, Oude Oosterhei, Nieuwe Oosterhei, Staatsliedenwijk, Schilderswijk, Centrum en Transvaal. Onderaan deze pagina kunt u een kaartje downloaden met de globale ligging van deze wijken.

Als eerste hebben huishoudens in buurten die gebruik gaan maken van een ondergrondse verzamelcontainer voor restafval een brief thuis gekregen met informatie. Daarin staat ook een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst waar men eventuele vragen kan stellen.

Hieronder leest u wat er in deze tweede fase gebeurt voor de verschillende buurten in de 8 ophaalwijken.

Buurten met kleine percelen
In sommige buurten brengen inwoners hun restafval straks naar een ondergrondse verzamelcontainer in hun buurt – op maximaal 300 meter loopafstand. Het zijn de buurten waarvan de gemiddelde perceelgrootte van de woningen kleiner is dan 130 vierkante meter. Dit is omdat op deze kleinere percelen over het algemeen weinig ruimte is voor een extra container aan huis. Met de komst van de nieuwe PMD-container wordt daarom de grijze container voor restafval meegenomen. De PMD-container wordt elke twee weken geleegd. 

In enkele van deze buurten met kleinere percelen kan gebruik gemaakt worden van een al bestaande ondergrondse container. In de meeste buurten wordt een nieuwe ondergrondse container geplaatst. Bij het bepalen van de locaties van de nieuwe containers is rekening gehouden met onder andere de ligging in de buurt, de beschikbare ruimte, kabels en leidingen in de grond, de toegankelijkheid en het veilig kunnen legen van de containers.

Buurten met grotere percelen
In buurten waar de grootte van de percelen van woningen 130 vierkante meter of meer is, houden de inwoners de grijze container voor restafval en krijgen de nieuwe PMD-container erbij. De PMD-container wordt elke twee weken geleegd. Omdat er minder restafval overblijft, wordt de grijze container straks één keer in de vier weken geleegd. Inwoners van deze buurten ontvangen hierover naar verwachting later in het najaar een brief thuis. De buurten die in 2018 al een nieuwe PMD-container hebben gekregen, zijn allemaal buurten met grotere percelen.

Buurten met gemengde groottes percelen
In buurten waarbij de percelen die kleiner zijn dan 130 vierkante meter verspreid liggen over de hele buurt, is nader gekeken welke onderdelen van de buurt gebruik blijven maken van de grijze container voor restafval en welke gebruik gaan maken van een ondergrondse container.

Hoe wordt ik geïnformeerd?
Inwoners waarvoor iets gaat veranderen, krijgen daarover vooraf informatie schriftelijk thuis. Als eerste (in september) krijgen de huishoudens in buurten die een ondergrondse container voor restafval gaan gebruiken een informatiebrief thuis. In deze brief staat ook de (voorgenomen) locatie van de ondergrondse verzamelcontainer. En men wordt in de brief uitgenodigd voor één van de inloopbijeenkomsten die de gemeente organiseert.

Veelgestelde vragen

Waarom een nieuwe manier van afval inzamelen?
Huishoudelijk afval bevat veel grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden, zoals papier en GFT. Om de grondstoffen uit het afval te scheiden voor hergebruik, hebben inwoners verschillende containers aan huis. Ook Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal (blik) en Drankenkartons (PMD) wordt tegenwoordig opnieuw gebruikt. Dat PMD werd jarenlang ingezameld in zakken. Ervaring leert dat er met een aparte PMD-container veel meer nuttig PMD wordt opgehaald.  Daarnaast vinden veel mensen  een container prettiger in het gebruik dan een zak. Daarom schakelen steeds meer gemeenten over naar een aparte PMD-container. Ook de gemeenteraad van Baarn heeft daarvoor gekozen.

Door grondstoffen in het afval te scheiden, houdt u minder ‘restafval’ over. Restafval moet worden verbrand en dat is niet goed voor het milieu. Ook is het verbranden erg duur. Het is dus goed dat er zo min mogelijk restafval over blijft. De nieuwe manier van afval inzamelen helpt daarbij.

Waarom moet ik gebruik maken van een ondergrondse verzamelcontainer voor restafval?
In sommige buurten hebben de woningen over het algemeen weinig ruimte voor een extra container aan huis. Met de komst van de nieuwe PMD-container wordt daarom de grijze container voor restafval meegenomen. In plaats daarvan kunt u het restafval op elk gewenst tijdstip wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt op maximaal 300 meter loopafstand.

Waar staat straks de ondergrondse afvalcontainer in mijn buurt?
Inwoners van buurten die gebruik gaan maken van een ondergrondse verzamelcontainer, krijgen een brief thuis van gemeente Baarn met een kaart waarop de (voorgenomen) locatie staat van de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval in hun buurt. Bij het bepalen van de locatie is rekening gehouden met onder andere de ligging in de buurt, beschikbare ruimte, kabels en leidingen in de grond, toegankelijkheid en het veilig kunnen legen van de containers. Tijdens een inloopbijeenkomst kunnen buurtbewoners meer informatie krijgen en vragen stellen.

Waar en wanneer zijn de inloopbijeenkomsten?

Voor bewoners van de wijken:

Locatie inloopavond

Adres in Baarn Datum Wanneer kunt u inlopen?

Eemdal-Noord en Eemdal-Zuid

Speeltuin Oosterkwartier

Dahliastraat 16

do. 26 september

tussen 16:00 en 20:00 u

Oude Oosterhei en Nieuwe Oosterhei

Speeltuin Oosterkwartier

Dahliastraat 16

ma. 30 september

tussen 16:00 en 20:00 u

Staatsliedenwijk en Schilderswijk

Theater De Speeldoos

Rembrandtlaan  35

di. 1 oktober

tussen 16:00 en 20:00 u

Centrum en Transvaal

Gemeentehuis

Laanstraat 1

do. 3 oktober

tussen 16:00 en 20:00 u

Wanneer worden de nieuwe ondergrondse verzamelcontainers voor restafval geplaatst?
Naar verwachting kunnen dit najaar / begin volgend jaar de nieuwe ondergrondse containers worden geplaatst. 

Wanneer zijn de ondergrondse verzamelcontainers klaar voor gebruik?
Naar verwachting zijn de ondergrondse verzamelcontainers begin volgend jaar klaar voor gebruik. Inwoners die gebruik gaan maken van deze ondergrondse verzamelcontainers ontvangen tijdig een milieupas om deze container te kunnen openen.

Moet ik betalen voor gebruik van de ondergrondse verzamelcontainer? 
Nee, aan het gebruik van de milieupas voor de ondergrondse verzamelcontainer zijn geen extra kosten verbonden.

Is er rekening gehouden met de mobiliteit van mensen met een beperking of handicap?
Bij het bepalen van de locaties van de ondergrondse containers is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking of handicap. De containers staan op maximaal 300 meter loopafstand van de woning. Als u het afval goed scheidt, blijft er weinig restafval over en hoeft u minder vaak naar de ondergrondse verzamelcontainer toe. Wanneer u erg slecht ter been bent, kunt u voor het wegbrengen hulp vragen aan familie, vrienden of buren, of uw hulp die bijvoorbeeld boodschappen voor u doet. Uiteraard kunt u ook u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van RMN. Dit kan telefonisch op 0900-0766 of per email vang@rmn.nl. Dan wordt gezamenlijk bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Andere vragen?
Gemeente Baarn heeft het beleid vastgesteld en RMN voert dit beleid uit. RMN beantwoordt de vragen die over de uitvoering gaan.

Klik hier voor antwoord op een aantal andere veel gestelde vragen over de uirvoering. U komt dan terecht op de website van RMN. 

Te downloaden: