Onderwijs en kinderopvang

Basis- en voortgezet onderwijs

Basis- en voortgezet onderwijs

Om een schoolkeuze voor uw kind te maken, vindt u hier een actueel overzicht van scholen.

Peuteropvang en voorschoolse educatie

Peuteropvang en voorschoolse educatie

Lees hier alles over peuteropvang en voorschoolse educatie.

Landelijk Register Kinderopvang

Landelijk Register Kinderopvang

Op deze website vindt u de gegevens van alle kinderopvangvoorzieningen.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

U kunt onder voorwaarden een vergoeding aanvragen voor vervoerskosten.