Onderwijs en kinderopvang

Basis- en voortgezet onderwijs

Basis- en voortgezet onderwijs

Om een schoolkeuze voor uw kind te maken, vindt u hier een actueel overzicht van scholen.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

U kunt onder voorwaarden een vergoeding aanvragen voor vervoerskosten.

Kinderopvang starten

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang starten? Lees hier wat u dan moet doen

Leerplicht

Leerplicht

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Dat zegt de leerplichtwet.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Op deze website vindt u de gegevens van alle kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen.

Peuteropvang en voorschoolse educatie

Peuteropvang en voorschoolse educatie

Lees hier alles over peuteropvang en voorschoolse educatie.