Projecten openbare ruimte

  • Zandvoortweg: vervanging riool en bestrating

    De gemeente Baarn is bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van het riool en de bestrating van de Zandvoortweg. Het project loopt van de Goeman Borgesiuslaan tot de Professor Krabbelaan. Dit gedeelte ligt in het verlengde van het deel van de Zandvoortweg dat al eerder is vernieuwd.