Projecten openbare ruimte

 • Vervanging riolering en reconstructie Molenweg

  Vanaf woensdag 24 februari start Vink Aannemingsmaatschappij in opdracht van de Gemeente Baarn met het vervangen van de riolering in de Molenweg. Door de werkzaamheden is het Meander Medisch Centrum de komende tijd vanaf de Molenweg minder goed bereikbaar. Het beste kunt u hierom gebruik maken van de ingang vanaf de Wilhelminalaan. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met eind april.

 • Eemweg - vervanging riool en aanpassing wegindeling

  De Eemweg -  tussen de kruising met de Kerkstraat en de rotonde bij de De Geerenweg / Doormanlaan – is vanaf 30 augustus afgesloten vanwege een grondige renovatie. Het riool wordt vervangen, er komt een nieuw wegdek en de indeling van de weg wordt aangepast. We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer 10 weken duren, tot midden november. Tijdens de werkzaamheden is de Eemweg afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingen worden aangegeven met borden. 

 • Altalaan, Sophialaan, Wittelaan

  Het asfalt, trottoirs en delen van het riool in de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan zijn aan vervanging toe. Na een uitgebreid digitaal participatieproces in 2020 en 2021 – waarbij bewoners hun inbreng op de plannen hebben gegeven – kon het college van B&W afgelopen week instemmen met het uiteindelijke ontwerp. Er is nu groen licht voor het aanbesteden van de werkzaamheden, waarna in het eerste kwartaal van 2022 de uitvoering kan beginnen.

 • Zandvoortweg: vervanging riool en bestrating

  LAATSTE UPDATE: 27 mei 2021

  De gemeente Baarn is bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van het riool en de bestrating van de Zandvoortweg. Het project loopt van de Goeman Borgesiuslaan tot de Professor Krabbelaan. Dit gedeelte ligt in het verlengde van het deel van de Zandvoortweg dat al eerder is vernieuwd.