Projecten openbare ruimte

 • Reconstructie groen en spelen Weidebuurt (Leeuwerik-, Meerkoet-, Meeuwen-, Plevier- en Zwanenweide)

  In april 2020 is de Groenvisie door de gemeenteraad vastgesteld voor meer groen en biodiversiteit. De komende tien jaar worden projecten uitgevoerd die uitvoering geven aan de groenvisie, waaronder het renoveren van groen in buurten. Dit jaar is gestart met het voorbereiden van de renovatie van groen in de Weidebuurt (de straten Leeuwerikweide, Meerkoetweide, Meeuwenweide, Plevierweide en de Zwanenweide). Deze buurt is uitgekozen, omdat veel plantsoenvakken versleten zijn, de buurt erg ‘versteend’ is en ook de speeltoestellen vervangen worden.

 • Altalaan, Sophialaan, Wittelaan

  Het asfalt, trottoirs en delen van het riool in de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan zijn aan vervanging toe. Na een uitgebreid digitaal participatieproces in 2020 en 2021 – waarbij bewoners hun inbreng op de plannen hebben gegeven – kon het college van B&W afgelopen week instemmen met het uiteindelijke ontwerp. Er is nu groen licht voor het aanbesteden van de werkzaamheden, waarna in het eerste kwartaal van 2022 de uitvoering kan beginnen.

 • Zandvoortweg: vervanging riool en bestrating

  LAATSTE UPDATE: 9 december 2021

  De gemeente Baarn is 15 november gestart met het vervangen van het riool en de bestrating van de Zandvoortweg. Het project loopt van de Goeman Borgesiuslaan tot de Professor Krabbelaan. Dit gedeelte ligt in het verlengde van het deel van de Zandvoortweg dat al eerder is vernieuwd. Door een onvoorziene tegenslag loopt het project helaas vertraging op.