Eemweg - vervanging riool en aanpassing wegindeling

De Eemweg -  tussen de kruising met de Kerkstraat en de rotonde bij de De Geerenweg / Doormanlaan – is sinds 30 augustus afgesloten vanwege een grondige renovatie. Het riool wordt vervangen, er komt een nieuw wegdek en de indeling van de weg wordt aangepast. Helaas is men tijdens deze werkzaamheden op een onvoorziene tegenvaller gestuit, waardoor de werkzaamheden helaas langer gaan duren dan gepland (zie nieuwsbericht). Er wordt hard gewerkt met als doel de weg vóór de kerstdagen te openen voor verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Eemweg afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingen worden aangegeven met borden. 

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

  • De riolering aan de noordwestzijde van de Eemweg wordt vervangen;
  • Alle huisaansluitingen van de riolering tot aan de erfgrenzen worden vernieuwd;
  • Er wordt een regenwaterriool aangebracht om regenwater af te voeren richting het oppervlakte water. Inwoners die in aanmerking komen om hun regenpijp hierop aan te sluiten, hebben hierover een brief ontvangen. Een gescheiden riool is namelijk beter voor het milieu;
  • De weg wordt een 30 km/u zone met verhoogde plateaus bij de kruisingen; de auto's van rechts hebben voorrang. Op deze manier wordt de verkeersveiligheid vergroot;
  • Er worden extra bomen gepland op de plekken waar in het verleden ook een boom heeft gestaan.

De presentatietekening van het project met de voorgenomen werkzaamheden kunt u onderaan deze pagina downloaden en bekijken / printen (Adobe Reader benodigd).

Wanneer zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn op 30 augustus 2021 begonnen. Dit is later dan de oorspronkelijke planning vanwege te kort aan diverse materialen die we nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Door een onvoorziene tegenvaller duren de werkzaamheden helaas langer dan gepland (zie nieuwsbericht). Er wordt hard gewerkt met als doel de weg vóór de kerstdagen te openen voor verkeer.

Omleidingen worden ter plekke aangegeven

De Eemweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor verkeer. Ter plekke worden omleidingen aangegeven. Er zijn omleidingsroutes: vanaf de A1, vanaf Soest via Baarn richting A1 en in Baarn zelf.

Klik hier om een overzicht van de omleidingsroutes te downloaden (pdf)

Onze excuses voor eventuele overlast. We begrijpen dat dit vervelend is, maar de afsluiting is noodzakelijk om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Bereikbaarheid woningen

Tijdens de werkzaamheden wordt de Eemweg vanaf de rotonde met de De Geerenweg / Doormanlaan tot aan de kruising met de Faas Eliaslaan / Kerkstraat afgesloten. Gedurende deze periode zijn de woningen in dit deel niet bereikbaar met de auto. Uiteraard zijn de woningen wel lopend te bereiken en kunnen hulpdiensten, in geval van nood, altijd bij de woningen komen. Kijk voor meer informatie in de brief die naar omwonenden is verzonden over de start van de werkzaamheden, onderaan deze pagina.

Antwoorden op inbreng / gestelde vragen

Onderaan deze pagina kunt u ook een overzicht download van de ingekomen vragen / opmerkingen van aanwonenden en de antwoorden daarop.