Zandvoortweg: vervanging riool en bestrating

LAATSTE UPDATE: 9 december 2021

De gemeente Baarn is 15 november gestart met het vervangen van het riool en de bestrating van de Zandvoortweg. Het project loopt van de Goeman Borgesiuslaan tot de Professor Krabbelaan. Dit gedeelte ligt in het verlengde van het deel van de Zandvoortweg dat al eerder is vernieuwd. Door een onvoorziene tegenslag loopt het project helaas vertraging op.

Laatste stand van zaken:

De werkzaamheden aan riool en bestrating van de Zandvoortweg die afgelopen maand van start gingen, zijn helaas op een onvoorziene tegenslag gestuit waardoor het werk vertraging oploopt. Tijdens de werkzaamheden deed de aannemer verkennend onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in de voegenkit van de rioolbuizen. Deze kit werd in Nederland tussen 1945 en 1994 bij de aanleg van riolen soms gebruikt om de voegen tussen de buizen waterdicht af te werken. Omdat de voegenkit binnenin de rioolverbindingen zit en er geen asbestvezels vrijkomen in de lucht, is er geen risico voor de volksgezondheid. Voor het uitvoeren van werkzaamheden was het echter wel belangrijk te weten of deze kit gebruikt is, omdat de buizen dan eerst op veilige en verantwoorde wijze moeten worden verwijderd. Uit het gedane onderzoek bleek dat er inderdaad een kleine hoeveelheid asbest zit in de voegenkit van de aanwezige rioolbuizen.

Om vast te stellen hoe de buizen veilig en verantwoord verwijderd kunnen worden, wordt eerst nog nader onderzoek gedaan in de week van 20 tot en met 24 december aanstaande. Na dit nader onderzoek kunnen de buizen verwijderd worden, waarbij uiteraard de veiligheidsrichtlijnen en -protocollen voor asbestverwijdering worden gevolgd.

Vertraging
Door de extra tijd die het veilig en verantwoord verwijderen van de rioolbuizen vergt, loopt het project vertraging op.  Wat de exacte gevolgen zijn voor de planning van de werkzaamheden zal het nader onderzoek nog moeten uitwijzen. In januari is er meer bekend over de nieuwe planning.

Bereikbaar
Aanwonenden hebben over oorzaak en gevolgen van de onvoorziene vertraging thuis een brief ontvangen. Voor wat betreft de feestdagen gaat de aannemer er met een tijdelijke noodoplossing – zoals (rij)platen en een puinbaan – voor zorgen dat hun straat dan wel te gebruiken is voor verkeer en dat aanwonenden bij de woning kunnen komen. Ook wordt ervoor gezorgd dat aanwonenden normaal gebruik kunnen blijven maken van hun toilet en van de afvoer van water naar het riool.

De bewonersbrief met meer informatie kunt u onderaan deze pagina downloaden en bekijken / printen.

Waarom is de vervanging van riool en bestrating nodig?

 • De riolering in de Zandvoortweg is erg slecht. Daarom is het riool aan vervanging toe.
 • Ook worden alle rioolaansluitingen tot aan de grens van uw tuin (erfgrens) vervangen.
 • De huidige bestrating is versleten en er zitten diverse kuilen in.

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

 • De huidige bestrating wordt verwijderd.
 • Het huidige riool wordt verwijderd. 
 • Een nieuw riool wordt geplaatst.
 • Er wordt een infiltratieriool aangebracht om regenwater te laten inbrengen in de ondergrond.
 • Een nieuwe bestrating wordt aangebracht in dezelfde stijl als het eerder opgeknapte gedeelte van de Zandvoortweg.

Hoe ziet de planning eruit?

Werkzaamheden starten maandag 15 november. Het project is opgedeeld in drie fases.

 • fase 1: kruising Kastanjelaan tot en met nummer 145 uitvoering ca. 5 weken
 • fase 2: nummer 145 tot en met kruising Acacialaan, uitvoering ca. 4  weken
 • fase 3: kruising Plataanlaan tot aan de kruising Kastanjelaan, ca. 4 weken (2022)

Als gevolg van weersgesteldheid of andere externe factoren kan het zijn dat er wijzigingen in de planning kunnen ontstaan.

Wie gaat het werk uitvoeren?

Van Asch Infrastructuur.

Tekening en vervolginformatie

Onderaan deze pagina kunt u de bewonersbrieven downloaden met actuele uitleg over de werkzaamheden  (Adobe Reader benodigd).