Resultaten vragenlijst duurzame energie

Inwoners van Baarn hechten veel belang aan energiebesparing. Ze staan in grote meerderheid achter de transitie naar duurzame energie. Dat blijkt uit de respons op de vragenlijst energie van de gemeente Baarn. In maart en april konden inwoners van Baarn de vragenlijst invullen. Bijna 230 personen maakten hiervan gebruik.

De enquête levert informatie op over energiebesparende maatregelen die inwoners thuis al getroffen hebben of die ze van plan zijn. Ook geeft de vragenlijst inzicht in de ideeën en opvattingen van inwoners over duurzame energie. De uitkomsten en inzichten gebruikt de gemeente om toekomstige acties en de informatievoorziening nog beter aan te laten sluiten op de vraag van inwoners van Baarn.

Positieve houding ten aanzien van duurzame energie

Meer dan 90 procent van de respondenten vindt zuinig omgaan met energie belangrijk of heel belangrijk. De overstap naar duurzame energie vindt meer dan 75 procent (heel) belangrijk. Energie afnemen van een groene energieleverancier is voor meer dan de helft van de respondenten belangrijk. Opvallend is dat bijna een derde van de respondenten al zonnepanelen heeft. Nog eens 10 procent zegt plannen te hebben om zonnepanelen aan te schaffen. Als de cv-ketel aan vervanging toe is, overweegt 45 procent van de respondenten een aardgasvrij alternatief.

Diverse maatregelen genomen

Inwoners van Baarn hebben al diverse maatregelen genomen om energie te besparen: ledverlichting in huis, verschillende vormen van isolatie, energiezuinige apparaten en hoog-rendementsglas. Ook speelt het eigen gedrag een rol. Sommige inwoners zetten de verwarming op maximaal 20 graden, douchen korter, zijn alert op onnodig brandende lampen en op apparaten die voor niets op stand-by staan. Het beter afstellen van de bestaande verwarmingsinstallatie (‘waterzijdig inregelen’) wordt ook genoemd. Voor het opwekken van duurzame elektriciteit en warmte hebben Baarnaars naast de genoemde zonnepanelen in enkele gevallen ook zonnecollectoren en warmtepompen aangeschaft.

Zorg voor de planeet en toekomstige generaties

De duurzame maatregelen werden in de meeste gevallen betaald met spaargeld en deels uit subsidies. In enkele gevallen kwam er een duurzaamheidslening aan te pas. De meeste respondenten namen de maatregelen zelf, al dan niet met behulp van een expert.

De belangrijkste motivatie voor duurzame maatregelen is de zorg voor de planeet en voor toekomstige generaties. Dit geldt voor bijna twee derde van de respondenten. Een kleine 30 procent geeft kostenbesparing aan als motivatie en 6 procent doet het voor meer wooncomfort. Inwoners die van duurzame maatregelen afzien, doen dat meestal omdat ze de kosten te hoog vinden. Ook gaven huurders aan graag (meer) duurzame maatregelen te willen treffen maar daarbij zich niet gesteund voelen door de verhuurder.

Uitkomst pakkende slogan

Deelnemers aan het onderzoek deden ook suggesties voor een pakkende slogan, die de duurzame ambitie van de gemeente uitdrukt én inwoners van Baarn enthousiasmeert om met duurzame energie aan de slag te gaan. In totaal werden achttien suggesties gedaan. In samenspraak met het omgevingspanel is een aantal slogans gecombineerd tot Duurzaam Baarn - Nu voor later’. De inzenders voor de slogan ontvangen een attentie als blijk van waardering voor hun bijdrage.