Samen op zoek naar ruimte voor duurzame energie

In Baarn zetten we in op een duurzame, leefbare toekomst; Baarn als fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren. Nu en later. Een toekomst waar de opwarming van de aarde tot het minimum beperkt blijft. Daarom willen we alle energie die we gebruiken ook lokaal duurzaam opwekken. Die ambitie staat onder meer in het Baarns Klimaat Akkoord. Meer dan honderd partijen hebben dat akkoord in 2017 ondertekend. De gemeente wil samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties onderzoeken waar in Baarn ruimte is voor het opwekken van wind- en zonne-energie. Waar in Baarn zou dat kunnen en onder welke voorwaarden?

Online kaart

Waar ziet u ruimte voor duurzame opwek van energie met zonneweides en windmolens?

Door middel van een online vragenlijst kunt u aangeven waar u ruimte ziet voor duurzame opwek en waar u dat juist geen goed idee vindt. Een deel van de online vragenlijst bestaat uit een kaart waar u uw suggesties op kunt aangeven

Klik hier voor de online kaart

Inwonersbijeenkomsten

De gemeente organiseert een tweetal inwonersbijeenkomsten. De inwonersessies maken deel uit van een omvangrijke oriëntatie waarbij de gemeente ook gesprekken voert met belangenorganisaties en contact zoekt met jongeren. De eerste sessie vond plaats op donderdagavond 27 mei. De tweede bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 15 juni van 19.30 – 21.30 uur.

Geïnteresseerde inwoners kunnen zich voor de sessie van 15 juni aanmelden door een e-mail te sturen naar duurzaamheid@baarn.nl. Uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen deelnemers meer informatie over de tijd en opzet van deze bijeenkomsten.

Hoe ziet het proces en de planning eruit?

  • Informatiebijeenkomsten en meedenksessies (mei/juni).
  • Uit de inbreng trekken we een rode draad hierop kunnen deelnemers reageren.
  • De rode draad bepaalt de inhoud van het beleid voor grootschalige opwek van duurzame energie met wind en zon.
  • De gemeenteraad stelt uiteindelijk het beleid vast.

Betere leefwereld

De uitdaging waar we in Baarn voor staan, heeft invloed op onze omgeving. Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen, bijvoorbeeld als het gaat om de inpassing in het landschap. Zonne- en windenergie kan ook gezien worden als een mogelijkheid om bij te dragen aan een betere leefwereld voor ons en de generaties na ons. Of als kans voor inwoners van Baarn om zelf deel te nemen aan een duurzaam project. Daarom willen we het samen doen: samen vooruit op weg naar een mooier en beter Baarn. Uw inbreng draagt daaraan bij!

Meer informatie

Hoe kunt u meedoen? Stuur dan een mailtje met uw gegevens naar duurzaamheid@baarn.nl. Op www.baarn.nl/duurzaamheid vindt u informatie over andere onderwerpen die met een duurzame leefomgeving te maken hebben, zoals het isoleren van uw woning en het plaatsen van zonnepanelen.

Achtergrond

Energietransitie

In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland gaat overstappen van de ‘oude’ fossiele brandstoffen (steenkool, olie, gas) naar duurzame en schone vormen van elektriciteit (uit wind en zon) en warmte. Zo willen we de opwarming van de aarde afremmen. Deze overgang noemen we de energietransitie.

Regionale Energie Strategie

Vanuit het Klimaatakkoord heeft iedere regio in Nederland de opgave gekregen om met een strategie te komen om energie lokaal duurzaam op te wekken. Dus het opwekken van energie door fossiele brandstoffen te vervangen door alternatieve, duurzame methoden zoals zonne- en windenergie. Baarn maakt onderdeel uit van de Regionale Energie Strategie Amersfoort. Vanuit deze zogenaamde RES werkt Baarn mee aan deze opgave. Via deze link kunt u de opname bekijken van een informatiebijeenkomst die gaat over de Regionale Energie Strategie van de regio Amersfoort. Deze informatiebijeenkomst geeft meer achtergrond over de regionale plannen voor de transitie naar duurzame energie en wat de rol van het uitnodigingskader hierbij is.