Sportloket en sportbeleid

Het sportloket van Baarn is een servicepunt voor:

 • sportbestuurders
 • sporters 
 • inwoners die willen gaan sporten. 

Medewerkers sportloket

Bij de gemeente Baarn werken drie enthousiaste medewerkers bij het sportloket: 

Pieter Brandjes - Beleidsmedewerker sport (eerste contactpersoon)

Telefoon: 035 54 81 791
E-mail: pieter.brandjes@baarn.nl

Rien Kieft - Coördinator jeugdsport

Telefoon: 06 28 59 61 29
E-mail: r.kieft@baarn.nl

Irene de Jong - Coördinator jeugdsport

Telefoon: 06 49 90 05 91
E-mail: irene.dejong@baarn.nl

Sportbeleid

Met de gedachte ‘Door te sporten beleef je plezier’ voert de gemeente Baarn zijn sportbeleid uit. Sport leidt tot een betere gezondheid, meer wederzijdse acceptatie, integratie en bevordering van sociaal gedrag zoals het aanleren van positieve waarden en normen door kinderen. Daarom is de hoofddoelstelling van het gemeentelijk sportbeleid: 

"Het bevorderen van sportdeelname door de bevolking van Baarn."

Speerpunten

De speerpunten van het sportbeleid zijn:

 • hogere kwaliteit van de jeugdsport 
 • meer invloed van de gebruikers op hun sportvoorzieningen.

Sportstimulering

Sportstimulering is een belangrijk onderdeel van het sportbeleid, maar de gemeente stimuleer niet zelf. Dit houdt in dat de gemeente wel de middelen beschikbaar stelt, maar niet de mankracht. Lokale (sport)organisaties coördineren en organiseren de activiteiten van sportstimulering: High-5, Galm,  Sociaal Vitaal en Jongeren sterker door sport.

Jeugdsport

Met de Subsidie Verhoging Kwaliteit Jeugdsport spoort de gemeente sportverenigingen aan om hun aanbod voor de jeugd te verbeteren. Hebt u als vereniging:

 • goede trainers voor de jeugdgroepen?
 • trainers opgeleid?

Kunt u één vraag of beide vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan kunt u voor uw vereniging deze subsidie aanvragen.

Een sportvereniging kan de subsidie aanvragen op declaratiebasis achteraf. De precieze voorwaarden staan beschreven in het document "Subsidieregeling Verhoging Kwaliteit Jeugdsport" (pdf, 36KB). De gemeente stuurt alle sportverenigingen met jeugdleden een aanvraagformulier voor deze subsidie.

Gekwalificeerde trainers

Hoe beter de trainers voor de jeugd, hoe aantrekkelijker de jeugd het zal vinden om te gaan sporten.  Hierdoor krijgt u als sportvereniging meer jeugd als leden en zal de jeugd die al sport minder snel uitvallen.

Opleiding tot trainer

De gemeente Baarn vindt het belangrijk dat leden van de sportvereniging door de sportbond worden opgeleid tot technisch kader. Dit komt het sportaanbod alleen maar ten goede. Daarom kan de sportvereniging de kosten van de opleiding - uiteraard na het behalen van het diploma - declareren bij de gemeente.

Gebruikers exploiteren sportaccommodaties

De sportaccommodaties voor de locale sport is van oudsher een taak van de gemeente. Baarn wil de huidige sport- en recreatievoorzieningen behouden. Het gaat hier om:

 • Sportcentrum de Trits
 • Sportpark Ter Eem
 • Bosbad De Vuursche 
 • en de gemeentelijke gymnastieklokalen.

Onderdeel van het Baarns sportbeleid is dat de exploitatie van sportaccommodaties meer in handen komt van de gebruikers zelf. Op die manier kunnen de sporters hun behoeften directer invullen. Sportverenigingen die een eigen sportaccommodatie hebben kunnen in aanmerkingen komen voor een subsidie

De accommodaties in Baarn worden als volgt door lokale stichtingen geëxploiteerd:

Accomodatie Exploitatie door
Sportpark Ter Eem Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem
De hockeyvelden van Sportpark Ter Eem Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn
De sporthal, de gymnastieklokalen en het overdekte zwembad De Trits Stichting De Trits
Bosbad De Vuursche Stichting Bosbad De Vuursche