Tarieven Begraafplaats

Onderstaande lijst geeft u een actueel overzicht van de tarieven van de verschillende producten van de Begraafplaats.

Tarieven 2021*

* aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen.

Begraafrecht (openen en sluiten van het graf t.b.v bijzetting kist of asbus)*1

Producten 

Prijs in euro

Soort graf

0 - 1 jaar

< 12 jaar

12 jaar en ouder

Bijzetten asbus

Particulier graf

€ 260,40

€ 520,70

€ 1.562,10

€ 362,40

Particulier kindergraf

€ 192,85

€390,80

n.v.t.

€ 206,05

Algemeen graf

n.v.t.

n.v.t.

€ 395,85

n.v.t.

Algemeen kindergraf

€ 49,75

€ 98,50

n.v.t.

n.v.t.

Particulier urnengraf (max 4 urnen)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 362,40

Particuliere urnennis (max 2 urnen)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 206,05

*1 Bij begraven of bijzetten buiten reguliere openingstijden van de Nieuwe Algemene Begraafplaats worden het begraafrecht verhoogd met 100%

Uitstrooien as

Product

Prijs in euro

Uitstrooien as op strooiveld

€ 203,00

Kosten gebruik van de aula

Producten

Prijs in euro

Minder dan 90 minuten

€ 296,90

90 - 120 minuten

€ 353,25

Meer dan 120 minuten. Per 60 minuten of een gedeelte daarvan, bovenop het aantal van 120 minuten.

€ 353,25

Grafrecht (inclusief algemeen onderhoud en grafonderhoud)*2

Producten

Soort graf                                          

15 jaar             

30 jaar             

Particulier graf

€ 4.426,75

€ 8.852,50

Particulier kindergraf

€ 2.956,05

€ 5.912,25

Particulier urnengraf
(max. 4 urnen)

€ 4.427,75

€ 8.854,55

Particuliere urnennis
(max. 2 urnen)

€ 2.959,10

€ 5.918,35

*2 Wilt u een grafruimte reserveren? Neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie voor meer informatie. Hier worden namelijk andere kosten voor in rekening gebracht.

Uitgifte algemeen graf (inclusief algemeen onderhoud)*4

Soort graf

10 jaar

Algemeen graf

594,80

Algemeen kindergraf

287,25

*4 Dit betreft geen grafrecht

Vergunning voor grafmonumenten *3

Producten

Prijs in euro

Algemeen graf

€ 76,16

Algemeen kindergraf

€ 38,60

Particulier (kinder-)graf

€ 98,50
Particulier urnengraf of urennis € 49,25
Grafkelder € 344,10

*3 Deze kosten zijn alleen van toepassing bij afwijkende maten of gebruik van bijzondere materialen. Indien het monument binnen de gestelde regeling valt worden er geen vergunningskosten in rekening gebracht.

Opgraven of ruimen

Producten

Prijs in euro

Op verzoek ruimen van een particulier graf of kindergraf

€ 520,70

Op verzoek ruimen van een particulier urnengraf of een particuliere urnennis

€ 206,05

Op verzoek opgraven en gelijktijdig herbegraven in hetzelfde graf (schudden)

€ 390,80

Op verzoek opgraven en herbegraven op dezelfde begraafplaats of herbegraving elders (exclusief begraafrecht)

€ 520,70

Verlengen grafrechten (inclusief algemeen onderhoud en grafonderhoud)

Producten                                               

Prijs in euro                         

Soort graf

15 jaar

Particulier graf

€ 4.426,75

Particulier kindergraf

€ 2.956,05

Particulier urnengraf

€ 4.427,75

Particuliere urnennis

€ 2.959,10

Heeft u een particulier graf uitgegeven vóór 1 juli 2013 en is er geen sprake van een verlenging of een nieuwe rechthebbende? Dan zijn de regels voor u anders. Neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie voor meer informatie.